W dniu 1.10 br. dokonano przecięcia wstęgi na drodze Powiatowej 2214 W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka w miejscowości Adamów. W spotkaniu wzięli udział: Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Tarczyński, Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Michał Serwinowski, Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial, przedstawiciele władz z gminy i powiatu, sołtysi wsi: Adamów, Mlęcin, Kamionka oraz mieszkańcy.

Na przełomie lat 2017 i 2018 Gmina Dobre wraz z mieszkańcami Adamowa i Mlęcina czynem gospodarczym wykonali podbudowę drogi tj. nawierzchnię betonową. W 2017 odcinek ok. 600 m, a w 2018 odcinek 880 m. Po wykonaniu powyższych prac Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązał się wykonać nawierzchnię asfaltową na tychże odcinkach. W roku 2018 wykonano 780 mb nawierzchni bitumicznej, a w 2019 zakończono asfaltowanie.

Nowa droga jest bezpieczniejsza dla użytkowników. Podnosi atrakcyjność terenów, a przede wszystkim standard życia mieszkańców, chociażby ze względu na usprawnienie połączeń komunikacyjnych.