W tym roku Gmina Dobre bierze udział w akcji „Niepodległa do hymnu”! Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego odbędzie się 11.11.2019, punktualnie o godz. 12.00 w sali OSP w Dobrem, podczas gminnej uroczystości.

W tym samym czasie Hymn zostanie wykonany w wielu miejscach, w podczas oficjalnych uroczystości państwowych, a także niewielkich uroczystości lokalnych w Polsce i za granicą.

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji „Niepodległa do hymnu” jest Biuro Programu „Niepodległa”.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/niepodlegla-do-hymnu-1022/