Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w Narodowym Czytaniu Nowel polskich. Spotykamy się 7 września 2019 r., o godz. 15.00 przy Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem. Czytać będą: władze samorządowe, przedstawiciele instytucji, seniorzy, młodzież oraz dzieci. Zachęcamy do zabrania ze sobą własnego egzemplarza noweli, na którym będzie można otrzymać okolicznościową pieczęć upamiętniającą tegoroczną edycję.

W roku 2019 Para Prezydencka zaproponowała do czytania następujące utwory:
„Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa,
„Dym” – Maria Konopnicka,
„Katarynka” – Bolesław Prus
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Bruno Schulz,
„Orka” – Władysław Stanisław Reymont,
„Rozdzióbią nas kruki, wrony… „– Stefan Żeromski,
„Sachem” – Henryk Sienkiewicz,
„Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryk Rzewuski.