Dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Muzeum Konstantego Laszczki wzbogaciło się o sprzęt multimedialny oraz meble.

Nowe wyposażenie pozwala na organizację szkoleń, warsztatów i lekcji muzealnych. To umożliwi pracownikom muzeum w nowocześniejszy sposób przekazywać wiedzę dotyczącą życia i twórczości wybitnego artysty Konstantego Laszczki

Ogłoszony w lutym konkurs PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

Strona internetowa Partnera http://raport.pse.pl/pl/