Aż dwa wnioski z terenu gminy Dobre zdobyły dofinansowanie w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Dzięki wsparciu od PSE, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem będzie mogła kupić sprzęt AGD do swojej remizy. Drugi grant trafił do Muzeum Konstantego Laszczki. Zostanie przeznaczony na sprzęt multimedialny oraz stoły i krzesła. Dzięki temu powstanie miejsce do organizacji szkoleń, warsztatów i lekcji muzealnych.
– Realizacja projektu zwiększy poziom wiedzy dotyczącej życia i twórczości wybitnego artysty Konstantego Laszczki. Wpłynie to na podniesienie świadomości kulturowej odbiorców oraz pozwoli na utożsamianie się z miejscem urodzenia Konstantego Laszczki – podsumowuje Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka.
– W gminach, na terenie których realizujemy inwestycje, przeprowadziliśmy pierwszą edycję konkursu dobrosąsiedzkiego na grantowe projekty społeczne. Wspierając finansowo najlepsze inicjatywy, chcemy poprawiać komfort życia lokalnych społeczności. Mamy nadzieję, że zwycięskie projekty pomogą mieszkańcom gminy Dobre -mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE. – Zależy nam, aby być dobrym sąsiadem. W ramach Programu inwestycyjnego „Wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice wraz z poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski” budujemy na terenie gminy Dobre linię przesyłową łączącą aglomerację warszawską z Siedlcami. Dzięki tej inwestycji istotnie zwiększy się niezawodność dostaw energii elektrycznej dla całego regionu – dodaje.
Ogłoszony w lutym konkurs PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

Strona internetowa Partnera: http://raport.pse.pl/pl/

[/responsivevoice]