Gmina Dobre przystąpiła do realizacji zadania pn. „Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem” za kwotę 70.000,00 zł. Na w/w zadanie Gmina Dobre pozyskała dofinansowanie w wysokości 49.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.
W ramach projektu planuje się zakup, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka