Wójt Gminy Dobre związku z opracowywanym Programem Rewitalizacji ogłasza konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Dobre.

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do aktywnego włączenia się w opracowanie programu rewitalizacji  

Dobre ,  24 luty  2017r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 Wójt Gminy Dobre zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców na konsultacje społeczne.
 

  1. Przedmiotem konsultacji jest „Program Rewitalizacji Gminy Dobre”.
  2. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartych spotkań z mieszkańcami w poszczególnych w miejscowościach oraz  pisemnych wniosków w formie ankiety dostarczonych do Urzędu osobiście, pocztą lub na adres e-mail urzad@gminadobre.pl
  3. Terminy spotkań
Lp data godzina miejscowość Miejsce spotkania Dla mieszkańców miejscowości
1 02.03.2017 18:00 Dobre świetlica OSP Dobre, Brzozowica, Głęboczyca, Rynia
2 08.03.2017 17:00 Dobre Świetlica OSP Wszystkie Panie z Gminy Dobre
3 12.03.2017 14:00 Nowa Wieś Świetlica OSP Nowa Wieś, Antonina,
4 15.03.2017 18:00 Rudzienko świetlica OSP Rudzienko, Rakówiec
5 23.03.2017 18:00 Mlęcin Świetlica OSP Mlęcin, Wólka Mlęcka

Gęsianka

6 09.04.2017 16:00 Poręby Nowe Świetlica OSP Poręby Nowe, Poręby Stare, Wólka Kokosia , Grabniak
6 12.04.2017 16:30 Dobre Świetlica OSP Rada Gminy, sołtysi, koło emerytów, strażacy z OSP
7 24.04.2017 18:00 Brzozowica Świetlica OSP Głęboczyca, Brzozowica Rynia

 

4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  Iwona Księżopolska pracownik UG Dobre

Wójt Gminy Dobre
 /-/Tadeusz Gałązka