W związku z przygotowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobre przeprowadza się konsultacje społeczne dokumentu: Analiza i diagnoza służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie gminy Dobre .

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone za pomocą ankiet. Ankiety zostaną udostępnione:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem;
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre.

Wypełnione ankiety należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dobre, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Dobre ul Kościuszki 1, 05-307 Dobre lub wysłać na adres  urzad@gminadobre.pl

Konsultacje będą prowadzone w terminie do 8 marca 2017 r.

Ankiety, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

  1. Analiza i diagnoza służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie gminy Dobre

Zdjęcie: pexels.com