OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre ogłasza przeprowadzenie konsultacji co do „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre” zwanego dalej Programem

Konsultacje odbędą się w okresie od 27 lutego 2018 roku do 14 marca 2018 roku w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 8.

Wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) można przekazać :
drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobre,05-307 Dobre. ul. Kościuszki 1,
faxem nr 25 7571190 w. 40
drogą elektroniczną na adres: urzad@gminadobre.pl
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre przy ulicy Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W przypadku pytań można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre – Agnieszką Roguską, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00-16.00, środy 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 , bądź telefonicznie 25 7571190 w. 27

Uwagi i propozycje zgłoszone do programu po terminie: 14 marca 2018 roku nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

zarzadzenie-konsultacje
zalacznik-nr-1-Program
formularz-konsutlacji
scan-zarzadzenia-i-zalacznikow

Zdjęcie: freepik.com