Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrem (GKRPA), pod patronatem Wójta Gminy Dobre, w pierwszych klasach gimnazjum odbył się wiedzowy konkurs  profilaktyczny na temat problematyki alkoholowej. Do konkursu przystąpiło 42 uczniów. Uczniowie wykazali się zdobytą wiedzą rozwiązując test, składający się z 23 pytań, opracowany przez pedagoga szkolnego Pana Marcina Gomulskiego. W dniu  06.12.2016 r. w Urzędzie Gminy Dobre ze wszystkimi uczestnikami konkursu spotkał się Wójt Gminy Pan Tadeusz Gałązka, dziękując  za udział w konkursie, pogratulował zwycięzcom i wręczył nagrody 42 uczniom.