Wójt Gminy Dobre organizuje konkurs pod hasłem:

NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2017
na terenie Gminy Dobre

Celem konkursu jest m. in. poprawa stanu estetycznego wsi.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni właściciele nieruchomości będący stałymi mieszkańcami z terenu gminy Dobre, wyróżniający się estetycznie zagospodarowanymi zagrodami.
W konkursie nie mogą wziąć udziału ubiegłoroczni zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca).
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Dobre,
pokój nr 8, w terminie do 14 lipca 2017 r.

Załączniki:

Plakat