INFORMACJA
WÓJTA GMINY DOBRE

Począwszy od dnia 13 czerwca 2019 roku do dowołania ze względu
na istniejące warunki atmosferyczne Urząd Gminy Dobre czynny do godz. 15:00.
(z wyjątkiem piątku – do godz. 14:00)

Wójt
/-/ Tadeusz Gałązka