Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem informuje, że otrzymała dofinansowanie projektu pn. „ Zakup mundurów dla orkiestry dętej” ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.