Gmina Dobre uzyskała dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zadanie „Świadczenie  usług  przewozowych  w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  na trasie: Dobre – Duchów – Czarnogłów – Drop – Radoszyna – Walentów – Rynia – Głęboczyca – Dobre.”

Od dnia 22.07.2020 roku zostanie uruchomiona linia autobusowa z następującym rozkładem jazdy: