Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, organizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach promocji zdrowia i  profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Wypoczynek odbędzie się w miejscowości Iwonicz w terminie 01-11 sierpnia 2018 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1100,00,-zł. brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00,-zł. brutto. Różnicę tj. kwota w wysokości 350.00.-zł pokrywają rodzice / opiekunowie prawni dziecka.

W wypoczynku mogą wziąć udział osoby urodzone po 1 stycznia 2002 roku, których co najmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6,

Tel. 25 757 11 23

 

ZAPRASZAMY.

Załączniki:

INFORMACJA DLA RODZICA
KATRA KWALIFIKACYJNA
OŚWIADCZENIE 1
OŚWIADCZENIE 2
PROGRAM

Zdjęcie: pxhere.com