Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Krasnymstawie organizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach promocji zdrowia i  profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Wypoczynek odbędzie się w miejscowości Łazy w terminie 02.07.2018 r do 12.07.2018 r.

Kolonie dofinansowane są przez KRUS. Dopłata rodziców wynosi 550 złotych. W wypoczynku mogą wziąć udział osoby urodzone po 1 stycznia 2002 roku, których co najmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6,

Tel. 25 757 11 23

ZAPRASZAMY.

Załączniki:
INFORMACJA
PROGRAM
KARTA KWALIFIKACYJNA

Zdjęcie: pxhere.com