Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo -Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, organizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży w górach oraz nad morzem.

Wypoczynek będzie odbywał się nad morzem w miejscowości Darłowo oraz w Pieninach w miejscowości Ochotnica Dolna w terminie 10.08.2017 r. -20.08.2017 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00,-zł. brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00,-zł. brutto. Różnicę tj. kwota w wysokości 300.00.-zł pokrywają rodzice / opiekunowie prawni dziecka.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2001 roku, których co najmniej jedno z rodziców prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Informujemy również, że istnieje może możliwość uczestnictwa w koloni dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS za pełną odpłatnością tj. 1050,00 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem

Bliższych informacji na temat wyjazdu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6, Tel. 25 757 11 23

ZAPRASZAMY