Dnia 20.07.2020 r. Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka przy kontrasygnacie Skarbnik Agnieszki Ciszkowskiej, podpisał umowę o udzielenie dotacji ze środków  budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Gmina Dobre otrzymała dotację w wysokości 72 570,00 zł. W ramach dofinansowania zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Dobre.