„Masz prawo do mediacji” ogólnopolskie akcja podczas „Tygodnia Mediacji”

„Masz prawo do mediacji” – to ogólnopolska akcja polegająca na propagowaniu mediacji, która jest alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów, to przede wszystkim ugodowe, mające satysfakcjonować obydwie strony rozwiązanie konfliktu. W tą akcję będą również zaangażowani policjanci pełniący dyżury dochodzeniowo-śledcze w mińskiej komendzie i Komisariatach Policji. Podczas tygodnia mediacji w dniach 12-17 października 2015r. będzie można od nich uzyskać informacje na temat prowadzenia mediacji w sprawach karnych. O mediacji będzie można dowiedzieć się podczas dyżuru organizowanego przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.
Koncepcja tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (15.10.2015r.) i Tygodnia Mediacji (12-17.10.2015r.) opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw lokalnych – włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez prezesów sądów i sędziów, koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. Obchody te będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”
Celem mediacji jest doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony – rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
O możliwościach mediacji mińscy policjanci będą rozmawiać podczas dyżurów dochodzeniowo-śledczych pełnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim od 12 do 17 października tego roku.
Policjanci zachęcają także do skorzystania z dyżurów pełnionych w jednostkach prokuratur oraz sądach, a szczegóły te można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podał do publicznej wiadomości następującą informację dotyczącą akcji mediacyjnej: „w dniu 15 października 2015r. w godzinach 10:00-12:00 będzie miał miejsce dyżur mediatora Anny Zubrzyńskiej – Wyrobek”.
Dn

Policjant, który mi pomógł

Można zgłaszać policjantów w konkursie „Policjant, który mi pomógł”

Mieszkańcy Powiatu Mińskiego, jeżeli znacie policjanta, szczególnie zaangażowanego w sprawy społeczne, policjanta który ujął was swoją osobą, pomógł w trudnej życiowej sytuacji bądź w rozwiązaniu problemu dotyczącego przemocy w rodzinie, a przede wszystkim policjanta, który swoją postawą wniósł szczególny wkład w budowę lokalnego systemu pomocowego, który jest wrażliwy na ludzką krzywdę i pomaga osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie, to można taką kandydaturę zgłosić do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Policjant, który mi pomógł”.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP przypomina o przyjmowaniu zgłoszeń do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2015 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2015 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2015 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2015 roku, podczas obchodów Dnia Policji.

Więcej informacji o konkursie na stronie (KLIKNIJ):

www.policjant.niebieskalinia.pl

Załączniki (KLIKNIJ):

formularz zgłoszeniowy – wersja do druku [plik *.doc]

plakat promujący konkurs [plik *.jpg]

Obowiązkowe elementy odblaskowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) od 31 sierpnia br. każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi posiadać odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

Za brak elementu odblaskowego będzie groził mandat – od 20 do 500 zł. Nowy przepis ma na celu zmniejszenie ilości ofiar i rannych pieszych w wypadkach drogowych i tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa drogowego.

Dotychczasowe zapisy przedmiotowej ustawy nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. W ww. przepisach przewidziano wyjątek: kiedy pieszy będzie mógł się poruszać po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, a dotyczy to przypadku, kiedy pieszy będzie się znajdował na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowe uregulowania prawne nie będą miały zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze – bardzo istotne jest ich umieszczenie, tak aby były dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Źródło: http://powiatminski.pl