Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsk Mazowieckim

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DNIA OTWARTEGO

7 marca 2015 r. – Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim.

Serdecznie zapraszamy na „Dzień Otwarty”, który odbędzie się w sobotę, 7 marca 2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Szczecińskiej 2.

W tym dniu będą Państwo mieli możliwość osobistego złożenia zeznań podatkowych z możliwością wysłania swojego zeznania za pośrednictwem Internetu. Przy specjalnie przygotowanych e-Stanowiskach pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą Państwu poprawnie wypełnić i wysłać interaktywny formularz PIT.

W Dniu Otwartym uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnych organizacji pożytku publicznego, którzy pomogą Państwu w podjęciu decyzji, na którą organizację przekazać 1% podatku należnego.

Przybyłe z Państwem dzieci na pewno nie będą się nudzić i miło spędzą czas w znajdującym się na Sali Obsługi „kąciku zabaw dla dzieci” oraz biorąc udział w przygotowanych specjalnie dla najmłodszych „Podatkowych malowankach” z niespodzianką.

Życząc Państwu pozytywnych wrażeń ze złożonej w tym dniu wizyty w naszym Urzędzie jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Rejestracja jako płatnik VAT od 1 stycznia jest bezpłatna

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami:

Interaktywny poradnik ePK – Rejestracja jako płatnik podatku VAT

Poradnik początkującego przedsiębiorcy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18.

Rozliczenie roczne PIT za 2014 r.

W okresie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r. urzędy skarbowe przeprowadzają kolejną akcję rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych składają PIT-28 wraz z załącznikami w okresie 01.01.2015r. – 31.01.2015 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatku liniowego składają: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami w okresie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Zeznania podatkowe można składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 2 w godzinach:

w poniedziałki 8:00 – 18:00

wtorki, środy i czwartki piątki 8:00 – 16:00
zaś
od dnia 16.02.2015 r. do 30.04.2015 r.

8:00 – 16:00 wtorki, czwartki, piątki
8:00 – 18:00 poniedziałki, środy

Sala obsługi:
Stanowisko Nr 5, 6, 7, 9, 10 – obsługa bezpośrednia: przyjmowanie zeznań podatkowych, zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, wydawanie formularzy zeznań podatkowych i załączników

Stanowisko informacyjno-recepcyjne – wydawanie formularzy zeznań i załączników, udzielanie informacji

Zachęcamy do składania zeznań podatkowych za 2014 r. na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 drogą elektroniczną, bez konieczności potwierdzania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Interaktywne formularze, instrukcja i niezbędne narzędzia są dostępne na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl

Dodatkowo informujemy, iż w siedzibie Urzędu w obrębie Sali obsługi udostępniono e-Stanowiska komputerowe dla podatników do samodzielnego wysłania zeznań rocznych i innych deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

Kwoty do zapłaty wynikające z rozliczenia rocznego można wpłacać bez opłaty bankowej we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.

Wpłacający winien podać tytuł wpłaty i rodzaj formularza – np. ” Rozliczenie podatku dochodowego za 2014 r. – PIT-37″

Zwroty podatku będą dokonywane tylko w jednym oddziale Banku, tj. w Mińsku Mazowieckim, ul. 11-  Listopada 12.

Informacje telefoniczne dot. rozliczenia rocznego udzielane są pod numerami telefonów:

(25) 759-51-40, (25) 759-51-34 – dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
(25) 759-51-75, (25) 759-51-78, – dla osób prowadzących działalność gospodarczą