KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW Z DOFINANSOWANIEM KRUS

Gmina Dobre, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, organizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat.

Wypoczynek będzie miał miejsce nad Zatoką Gdańską w miejscowości Rzucewo, woj. pomorskie w terminie 27.07. 2015 r. do 09.08.2015 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00,-zł. brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00,-zł. brutto. Różnica tj. kwota w wysokości 350.00.-zl. winna być pokryta przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 1999 roku, których co najmniej jedno z rodziców prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Zapisy prowadzimy do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 12:00.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre, pok. Nr 2.

Bliższe informacje na temat wyjazdu można uzyskać u Pana Piotra Chmielewskiego, pok. Nr. 19, tel. 25 757 11 90 wew. 29 oraz u Pani Agnieszki Radzio, pok. Nr 2, tel. 25 757 11 90 wew. 22.

ZAPRASZAMY.

Program kolonii

Karta kwalifikacyjna uczestnika

Ogłoszenie

IX FESTYN RODZINNY

DYREKCJA, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREM
ZAPRASZAJĄ NA

IX FESTYN RODZINNY

31 maja 2015 r. początek godz. 13:00
W PROGRAMIE FESTYNU:
  • WYSTĘPY ARTYSTYCZNE DZIECI
  • KONKURSY DLA DZIECI I RODZICÓW
  • WSPÓLNE ZABAWY
  • POPISY GRUP TANECZNYCH FREE DANCE I MAŁE SMYKI
  • WYSTĘP ORKIESTRY DETEJ
  • MECZ PIŁKI NOŻNEJ

Darmowe podręczniki do nauki języka angielskiego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości otrzymania bezpłatnego podręcznika do nauki języka angielskiego.

Akcja trwa do 20 maja 2015 r.

Aby otrzymać darmowy podręcznik wystarczy wejść na stronę
www.wkdk.pl/podrecznik i wpisać poniższy kod podczas rejestracji.

Kod upoważniający do odebrania darmowego podręcznika:
PU1510

Dodatkowe informacje na temat akcji dostępne s± pod nr telefonu: 78 681 76 55


Organizatorzy akcji:

Fundacja PetrusWarszawskie Kolegium Doskonalenia Kadr

Spotkanie z Wójtem w Szkole Podstawowej w Dobrem

13 maja 2015 r. o godzinie 16:45, w ramach dnia otwartego w Szkole Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem odbędzie się spotkanie z Wójtem Gminy Dobre.

Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia związane z oświatą w Gminie Dobre oraz organizacją dowożenia.
Wszystkich rodziców zainteresowanych powyższą tematyką serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w stołówce szkolnej.

XXXII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem
zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie

XXXII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

    Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

  • uczniowie klas I – III szkół podstawowych
  • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

ELIMINACJE GMINNE – 22 maja 2015 r. godz. 10:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem

ELIMINACJE POWIATOWE – 28 maja 2015r.

Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży trwa!

500 zespołów z całej Polski zgłosiło się do tej pory do udziału w XXI Sejmie Dzieci i Młodzieży.

Czy w centrum miasta my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole? Czy są w naszej okolicy miejsca, w których nikt nie spaceruje? Czy bycie rowerzystą i rowerzystką w naszej miejscowości lub wsi jest przyjemne i bezpieczne? – takie i inne pytania zadadzą sobie tegoroczni uczestnicy i uczestniczki Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Już 1 czerwca 2015 r. po raz kolejny w Sali plenarnej Sejmu RP zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży. Rekrutacja młodych posłów i posłanek zakończy się 7 kwietnia.

Aby wziąć udział w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży dwuosobowe zespoły uczniowskie muszą zarejestrować się na platformie internetowej SDiM i wykonać zadanie rekrutacyjne do 7 kwietnia br.

Zadanie rekrutacyjne zostało opisane w Przewodniku uczestnika i uczestniczki, który znajduje się tutaj.

Temat tegorocznego zadania brzmi: „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Kto może się zgłosić? Do projektu mogą zgłosić się dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Jak wykonać zadanie rekrutacyjne? To nie takie trudne! Specjalnie dla uczestników stworzyliśmy przykład dostępny tutaj.

Organizatorem XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Informacji udziela: Urszula Cyrynger, (22) 825 05 50 wew. 103, e-mail: sejm.mlodziezy@ceo.org.pl

[pullquote align=”left”]

Przydatne linki:

Platforma SDiM: www.sdim.ceo.org.pl
Facebook SDiM: www.facebook.com/sejmmlodziezy
Strona internetowa SDiM: www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy

[/pullquote]

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
SYSTEM OŚWIATY

Jeżeli coś cię zaniepokoiło w rozwoju twojego dziecka, zgłoś się do lekarza!

wspomaganie-rozwoju

W przypadku wykrycia u dziecka niepełnosprawności złóż wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, najbliższej twojego miejsca zamieszkania. Możesz tam otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która umożliwi ci skorzystanie ze wsparcia jakie oferuje system oświaty.

W niektórych niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych działają zespoły opiniujące uprawnione do wydawania ww. opinii.

Zadbaj o pomoc dla swojego dziecka

Znajdź zespół wczesnego wspomagania rozwoju: http://cie.men.gov.pl/index.php/wyszukiwarka.html
(wybierz „wyszukiwanie zaawansowane” i zaznacz „wczesne wspomaganie rozwoju”). Więcej informacji na stronie: www.men.gov.pl (wybierz „zwiększanie szans/kształcenie specjalne/akty prawne”)

Rodzice nieposiadający dostępu do internetu mogą uzyskać pomoc, korzystając z podanych w ulotce numerów telefonów.

Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

• Ustalenie (na podstawie opinii) kierunku i harmonogramu działań w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i wsparcia jego rodziny.
• Nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
• Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę.
• Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

• Są organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole.
• Mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
• Są wsparciem dla rodziny dziecka.
• Mogą być prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
• Mogą być organizowane w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej (w tym specjalnej), w ośrodkach oraz w publicznej
i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

REHABILITACJA MEDYCZNA

Czy wiesz, że…

• Każde dziecko posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezależnie od statusu ubezpieczenia zdrowotnego rodziców.
• Rodzicu ! Jeżeli zauważysz u twojego dziecka niepokojące zachowania lub zaniepokoiło cię coś w jego rozwoju, powiedz o swoich obawach położnej, pielęgniarce lub lekarzowi.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej oraz położna podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek przeprowadzić wizyty i dokonać oceny stanu zdrowia i rozwoju Twojego dziecka, zgodnie z uprawnieniami.

Aby skorzystać ze świadczeń rehabilitacji medycznej, m.in. rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, rehabilitacji dzieci z dysfunkcją narządu słuchu, mowy oraz rehabilitacji narządu wzroku wymagane jest skierowanie od lekarza właściwego oddziału szpitalnego i poradni specjalistycznej. W przypadku rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego skierowanie wystawione może być także przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

• Jeżeli w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania nie ma placówki prowadzącej rehabilitację leczniczą dostosowaną do potrzeb twojego dziecka,
lub czas oczekiwania jest dość długi, informacje o innych placówkach oferujących te same świadczenia można uzyskać we właściwym Oddziale Wojewódzkim NFZ, na stronie internetowej lub telefonicznie.
• W ośrodkach udzielających świadczeń rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest zapewniona diagnoza lekarska i wszechstronna terapia m.in. z zakresu rehabilitacji narządów ruchu, fizjoterapii, neurologii, psychologii, logopedii.
• Prowadzona rehabilitacja medyczna jest dostosowana do wieku i potrzeb dziecka.
• Wczesna diagnoza i rozpoczęcie terapii są szansą na większe powodzenie rehabilitacji.

Przydatne linki:
http://www.men.gov.pl/
http://www.mz.gov.pl/
http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-szkol-i-placowek.html
http://www.ore.edu.pl/
http://www.ore.edu.pl/s/1229

[icon name=”icon-download”] Pobierz ulotkę PDF

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Zespól Szkolno-Przedszkolny Samorządowe Przedszkole w Dobrem
ul. Rynek 3, 05-307 Dobre

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem informuje, że w okresie od 7 marca 2015r. do 31 marca 2015r. do godz. 15:00
prowadzona będzie rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem.

Wnioski do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 należy składać do 31 marca 2015r. do godz. 1500 w sekretariacie Zespołu w Dobrem przy ul. Szkolnej 3, pokój 12.

Wnioski dostępne będą od 2 marca 2015r. w przedszkolu — Dobre, ul. Rynek 3 i sekretariacie zespołu – Dobre, ul. Szkolna 3, pok. 12.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną do 25 kwietnia 2015r.

Bezpłatny dostęp do podręczników w Gimnazjum

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom gimnazjów.

Rok szkolny Klasa Opis
2014/2015 Klasa I Bez zmian
Klasa II Bez zmian
Klasa III Bez zmian
2015/2016 Klasa I Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne;
Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa II Bez zmian
Klasa III
2016/2017 Klasa I Podręczniki/materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły;
Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa II Dotacja na podręczniki/ materiały ćwiczeniowe;
Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa III Bez zmian
2017/2018 Klasa I Podręczniki/materiały
edukacyjne otrzymane ze szkoły;
Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa II
Klasa III Dotacja na podręczniki/materiały ćwiczeniowe;
Dotacja na materiały ćwiczeniowe.