Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem informuje,

że w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00

prowadzona będzie rekrutacja

do Samorządowego Przedszkola w Dobrem.

Wnioski do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem o przyjęcie dziecka

do przedszkolana rok szkolny 2016/2017 należy składać od 1 sierpnia 2016r. do 16 sierpnia 2016 r. w budynku szkoły w Dobrem przy ul. Szkolnej 3, pokój 7.
Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną do 22 sierpnia 2016r. w budynku szkoły

XXXIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

XXXIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem

zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie

Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

uczniowie klas I – III szkół podstawowych
uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora.
Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy.
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

ELIMINACJE GMINNE – 10 maja 2016 r. godz. 1100
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem

ELIMINACJE POWIATOWE – 18 maja 2016r.

Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem ustalenia wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim.

Załącznik:
Protokół z ustalenia wyników konsultacji

39 KONKURS RECYTATORSKI „Warszawska Syrenka”

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem

zaprasza uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum do wzięcia udziału

w 39 KONKURSIE RECYTATORSKIM „Warszawska Syrenka”

Eliminacje gminne odbędą się 11.03.2016 piątek o godzinie 1100 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrem

Eliminacje powiatowe 22.03.2016 wtorek o godzinie 1000 w Domu Kultury w Miński Mazowieckim

serdecznie zapraszamy

XXIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W DOBREM

Gimnazjum w Dobrem po raz kolejny wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Etap szkolny wygrała uczennica klasy IIIC Aleksandra Świętochowska, która reprezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym w Siedlcach. Reprezentanci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rejonu siedleckiego rozwiązywali test, którego pytania dotyczyły zdrowia i właściwego stylu życia. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły, która 18 marca 2016 r. będzie reprezentować rejon siedlecki w etapie okręgowym w Warszawie.

Obecnie w szkole prowadzona jest akcja prozdrowotna „Papieros, e- papieros. Czy warto niszczyć zdrowie?” , która jest jednym z zadań etapu okręgowego olimpiady. Zaplanowano przeprowadzenie spotkań na temat szkodliwości palenia papierosów dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej oraz konkursu z nagrodami dla gimnazjalistów.

Korowód Kolędowy 2015

IMG_0014Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z gminą Dobre, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem oraz Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem organizuje  konkurs pod nazwą „Korowód kolędowy”. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs, w swoim założeniu, ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych.
Konkurs będzie doskonałą okazją do prezentacji działających na terenie poszczególnych gmin zespołów muzycznych, artystycznych, kółek zainteresowań, oraz amatorów. Będzie również doskonałą okazją do promocji działań kulturalnych poszczególnych gmin, przyczyni się również do wymiany doświadczeń i integracji społeczności lokalnych.

Konkurs odbędzie się w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem ul. Szkolna 3 na sali gimnastycznej dnia 18 grudnia 2015 r. o godzinie 1000.

W konkursie mogą wziąć udział grupy kolędnicze składające się z maksymalnie 10 osób. W skład grupy powinny wchodzić dzieci, młodzież, osoby pełnoletnie i seniorzy. Uczestnikami konkursu mogą być grupy z obszaru LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek ).

Zgłoszeń dokonywać mogą:

– Samorządy
– Szkoły
– Gminne Ośrodki Kultury
– Stowarzyszenia,
– Koła Gospodyń Wiejskich,
– Rady Sołeckie,
– Grupy nieformalne itp.

Cenne nagrody zostaną przyznane  za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

I miejsce – bon o wartości 1000 zł.
II miejsce – bon o wartości 750 zł.
III miejsce – bon o wartości 500 zł.
(realizacja bonów po uzgodnieniu z LGD Ziemi Mińskiej).

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek. W trakcie konkursu planowany jest catering.
Szczegóły konkursu oraz kartę zgłoszenia zawiera Regulamin.

Pliki do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 2015

2015 Regulamin konkursu na korowód kolędowy

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Samorządowe Przedszkole w Dobrem
ul. Rynek 3, 05-307 Dobre

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem informuje, że w okresie od 20 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola w Dobrem.

Wnioski do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 należy składać od 20 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Dobrem przy ul. Szkolnej 3, pokój 12.

Wnioski dostępne będą od 20 sierpnia 2015r. sekretariacie Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Dobrem, ul. Szkolna 3, pok. 12.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 31 sierpnia 2015 r.

Dyrektor Zespołu
mgr Wojciech Rastawicki

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW Z DOFINANSOWANIEM KRUS

Gmina Dobre, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, organizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat.

Wypoczynek będzie miał miejsce nad Zatoką Gdańską w miejscowości Rzucewo, woj. pomorskie w terminie 27.07. 2015 r. do 09.08.2015 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00,-zł. brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00,-zł. brutto. Różnica tj. kwota w wysokości 350.00.-zl. winna być pokryta przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 1999 roku, których co najmniej jedno z rodziców prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Zapisy prowadzimy do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 12:00.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre, pok. Nr 2.

Bliższe informacje na temat wyjazdu można uzyskać u Pana Piotra Chmielewskiego, pok. Nr. 19, tel. 25 757 11 90 wew. 29 oraz u Pani Agnieszki Radzio, pok. Nr 2, tel. 25 757 11 90 wew. 22.

ZAPRASZAMY.

Program kolonii

Karta kwalifikacyjna uczestnika

Ogłoszenie

IX FESTYN RODZINNY

DYREKCJA, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREM
ZAPRASZAJĄ NA

IX FESTYN RODZINNY

31 maja 2015 r. początek godz. 13:00
W PROGRAMIE FESTYNU:
  • WYSTĘPY ARTYSTYCZNE DZIECI
  • KONKURSY DLA DZIECI I RODZICÓW
  • WSPÓLNE ZABAWY
  • POPISY GRUP TANECZNYCH FREE DANCE I MAŁE SMYKI
  • WYSTĘP ORKIESTRY DETEJ
  • MECZ PIŁKI NOŻNEJ