Konkurs krasomówczy

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do udziału w konkursie krasomówczym. Chętne osoby prosimy o zgłoszenia do Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 12.09.2016. Regulamin konkursu dostępny na stronie:

http://www.pttk­minsk.com

Jednocześnie informujemy, że warsztaty krasomówcze rozpoczną się po zakończeniu zmagań konkursowych, przewidujemy, że będzie to na przełomie października i listopada. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Wszelkie pytania prosimy kierować do Gminnego Ośrodka Kultury.

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

X edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz dziesiąty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwać będzie do końca czerwca br. Po raz pierwszy zgłaszanie uczestnictwa można przesłać pocztą elektroniczną.

Województwo mazowieckie to bardzo zróżnicowana i atrakcyjna kraina. Każdy tu może znaleźć coś dla siebie. Zarówno miłośnicy architektury czy folkloru jak i turyści będący zwolennikami aktywnego wypoczynku – kajakarstwa, żeglarstwa, turystyki pieszej i rowerowej.

Temat tegorocznego konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” – „Z rodziną przez Mazowsze”, nawiązuje do nowej publikacji. Zachęca ona do aktywnego odkrywania i odwiedzania niezwykłych miejsc: tradycyjnych muzeów z unikatowymi zbiorami i nowoczesnych interaktywnych galerii, sielankowych gospodarstw agroturystycznych, ale także eleganckich kompleksów hotelowych, pełnych tajemnic urokliwych zamków i pałaców oraz nadzwyczajnych parków zabaw.

Poprzez fotografie pokażmy, że wszyscy mogą świetnie spędzić czas na Mazowszu. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?
Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Z rodziną przez Mazowsze”. Oczekujemy oryginalnych ujęć. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni jury.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Wszyscy fotografowie amatorzy. Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz.

Jak wziąć udział w konkursie?
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do końca czerwca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?
Fotografie zgłaszane do konkursu powinny w sposób oczywisty nawiązywać do tematu konkursu. Ważny jest pomysł, liczymy na Waszą kreatywność!

Z ilu etapów składa się konkurs?
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie jury wybierze 10 wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych wspólnie z ASP w Warszawie.
W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów jury wybierze 3 zwycięskie prace.

Jakie nagrody można wygrać?
Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 600 zł,
II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 500 zł,
III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 400 zł,
Nagroda publiczności-internautów – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 400zł.

Co to jest nagroda publiczności?
Zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski . Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?
Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/konkursy-fotograficzne/ .

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 532 lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl .

Załączniki:
Formularz – osoby niepełnoletnie
Formularz – osoby pełnoletnie
Regulamin konkursu

Najpiękniejsza Zagroda Wiejska 2016

zagroda

„Najpiękniejsza Zagroda Wiejska 2016”

Celem konkursu jest m.in. poprawa stanu estetycznego wsi.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni właściciele nieruchomości będący stałymi mieszkańcami z terenu gminy Dobre, wyróżniający się estetycznie zagospodarowanymi zagrodami.
W konkursie nie mogą wziąć udziału ubiegłoroczni zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca).
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, w terminie do 15 lipca 2016 roku.

Załączniki

REGULAMIN KONKURSU
ZGŁOSZENIE

Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2016

W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz z Burmistrzem Kałuszyna ogłasza konkurs pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2016”, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w trzech kategoriach. Celem konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Konkurs ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości.

Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach:

I.            barszcz regionalny, dania główne

II.           wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp.

III.         napoje i desery ( ciasta, desery, napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne).

w konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Zgłoszeń dokonywać mogą:

  • osoby indywidualne,
  • Stowarzyszenia,
  • Koła Gospodyń Wiejskich,
  • Rady Sołeckie,
  • Grupy Nieformalne,
  • Gminne Ośrodki Kultury,

z obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, tj. z Gminy Cegłów, Gminy Dębe Wielkie, Gminy Dobre, Gminy Halinów, Gminy Jakubów, Gminy Kałuszyn, Gminy Latowicz, Gminy Mińsk Mazowiecki, Gminy Mrozy, Gminy Siennica, Gminy Stanisławów oraz miasta Sulejówek.

Przewidziane nagrody za I, II i III miejsce w każdej z wymienionych kategorii oraz upominek i dyplom dla wszystkich uczestników.

Zgłoszeń należy dokonywać na karcie zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2016 r. do godziny 12.00. w biurze LGD Ziemi Mińskiej ul. Warszawska 68,05-300 Mińsk Maz. lub na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl.  Potrawy spełniające warunki formalne zostaną zaprezentowane przez uczestników podczas konkursu, który odbędzie się na Placu Kilińskiego w Kałuszynie w dniu 15 maja 2016 r. podczas uroczystości Gminnych. Będzie to doskonała okazja do promocji produktów i ich wytwórców z terenu każdej gminy, oraz wymiany doświadczeń kulinarnych między uczestnikami.

Szczegóły zawiera Regulamin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 510-196-722 – Paulina Górna.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszeniowa

XXXIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

XXXIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem

zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie

Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

uczniowie klas I – III szkół podstawowych
uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora.
Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy.
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

ELIMINACJE GMINNE – 10 maja 2016 r. godz. 1100
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem

ELIMINACJE POWIATOWE – 18 maja 2016r.

Konkurs na rozwój młodych organizacji

Ogłoszony został kolejny konkurs w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie. Od 7 do 29 marca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozwojem młodych organizacji pozarządowych. Zakup sprzętu biurowego, namiotu, stworzenie strony www, a może remont siedziby.. ..czemu nie! Powiedz tylko jaki masz na to pomysł i jak to wykorzystasz?

O dofinansowanie w wysokości od 1 500 – 5 000 zł mogą się starać te organizacje, które nie mają jeszcze 18 miesięcy od momentu zarejestrowania i które posiadają budżet roczny nie większy niż 25 000 zł lub też nie miały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności. Warunkiem jest siedziba oraz zaplanowane działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy) z terenu województwa mazowieckiego. Okres trwania projektu nie może przekroczyć 4 miesięcy w przedziale czasowym pomiędzy 15 kwietnia a 30 września.

Wniosek złożyć należy poprzez generator na stronie www.mazowszelokalnie.pl wypełniając fiszkę i składając ostatecznie wniosek on-line do 29 marca do godz. 15:00. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ścieżce na rozwój młodych organizacji w 2016 r. to ok 240 000 zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu oraz do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych w całym województwie przez Ambasadorów programu FIO-Mazowsze Lokalnie, których lista jest także dostępna na stronie www, a także do kontaktu przez e-mail: kontakt@mazowszelokalnie.pl, infolinię dostępną od poniedziałku do piątku w godz. 10-15 pod nr. tel.: 0-801-055-100 lub 22 450 98 73 oraz przez facebook: www.facebook.com/mazowszelokalnie.