LGD Ziemi Mińskiej – harmonogram spotkań z mieszkańcami

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza wszystkich mieszkańców gmin członkowskich do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i aktywnego włączenia się w budowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Oczekujemy na propozycje projektów, jakie chcielibyście Państwo realizować w ramach działania Leader w perspektywie finansowej PROW 2014-2020. Zapraszamy również do zgłaszania propozycji i wypełniania ankiet umieszczonych na naszej stronie internetowej www.lgdziemiminskiej.pl , oraz kontaktów z pracownikami naszego biura przy ul. Warszawskiej 68 w Mińsku Mazowieckim od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 .

PROGRAM SPOTKAŃ
1. Realizacja programu Leader PROW 2007-2013.

2. Przykłady zrealizowanych projektów w ramach Leader PROW 2007-2013.

3. Kierunki wsparcia ze środków Leader w perspektywie finansowej PROW 2014-2020.

4. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR.

5. Dyskusja, zebranie uwag, opinii, propozycji projektów do realizacji w okresie 2014-2020.

6. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Gmina Miejsce spotkania Data Godzina
Cegłów Urząd Gminy Cegłów; ul. Kościuszki 4 16 wrzesień 1500 – 1700
Dębe Wielkie Urząd Gminy w Dębem Wielkim; ul. Strażacka 3 3 wrzesień 1600 – 1800
Dobre Urząd Gminy w Dobrem; ul. Kościuszki 1 11 wrzesień 900 – 1100
Halinów Urząd Miejski w Halinowie; ul. Spółdzielcza 1 15 wrzesień 1500 – 1700
Jakubów Urząd Gminy Jakubów; ul. Mińska 15 7 wrzesień 1600 – 1800
Kałuszyn Dom Kultury w Kałuszynie; ul. Warszawska 45 23 wrzesień 1400 – 1600
Latowicz Urząd Gminy Latowicz; ul. Rynek 6 8 wrzesień 900 – 1100
Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14 27 sierpień 900 – 1100
Mrozy Urząd Miasta i Gminy Mrozy; ul. A. Mickiewicza 35 9 wrzesień 1700 – 1900
Siennica Urząd Gminy Siennica; ul. Kołbielska 1 10 wrzesień 1430 – 1630
Stanisławów Gminny Ośrodek Kultury; ul. Rynek 1 7 wrzesień 1200 – 1400
Sulejówek OSP Sulejówek; ul. Świętochowskiego 15/17 24 wrzesień 1800 – 2000

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum w Gminie Dobre

INFORMACJA

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie ukonstytuowania się w gminie Dobre Obwodowych Komisji do

spraw Referendum Ogólnopolskiego zarządzonego na dzień

6 września 2015 roku.

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 1 w DOBREM:

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Emilia Gałązka

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Poręby Nowe

Przewodniczący

2.

Hanna Wadas

Stowarzyszenie Wspólnota

Mlęcin

Z-ca Przewodn.

3.

Natalia Piotrowska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Walentów

Członek komisji

4.

Sylwia Gadomska

Stowarzyszenie Instytutu Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Wólka Kokosia

Członek komisji

5.

Grażyna Barbara Zych

Prawo i Sprawiedliwość

Dobre

Członek komisji

6.

Karolina Kowalczyk

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Przeciw Zniesławieniom

Antonina

Członek komisji

7.

Agnieszka Goźlińska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Rudno

Członek komisji

8.

Alicja Boguszewska

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Dobre

Członek komisji

9.

Katarzyna Bąkowska

Wójt Gminy

Poręby Nowe

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 2 w DOBREM:

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Krzysztof Kozłowski

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Dobre

Przewodniczący

2.

Marek Szczurowski

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Dobre

Z-ca Przewodn.

3.

Anna Maria Mrozińska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Dobre

Członek komisji

4.

Ewa Anna Klukiewicz

Stowarzyszenie Wspólnota

Rynia

Członek komisji

5.

Halina Krystyna Wilk

Prawo i Sprawiedliwość

Osęczyzna

Członek komisji

6.

Beata Maria Pytkowska

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Głęboczyca

Członek komisji

7.

Grażyna Dorota Laskowska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Członek komisji

8.

Monika Sitnicka

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Radoszyna

Członek komisji

9.

Renata Miąskiewicz

Wójt Gminy

Grabniak

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 3 w DOBREM:

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Agnieszka Chrościcka

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Czarnogłów

Przewodniczący

2.

Marzena Lidia Szczurowska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Z-ca Przewodn.

3.

Wiesława Gadomska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Wólka Kokosia

Członek komisji

4.

Jolanta Pawińska

Stowarzyszenie Wspólnota

Rąbierz Kolonia

Członek komisji

5.

Witold Bodecki

Prawo i Sprawiedliwość

Dobre

Członek komisji

6.

Zdzisław Pytkowski

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Głęboczyca

Członek komisji

7.

Adam Laskowski

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Dobre

Członek komisji

8.

Malgorzata Borucka

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Dobre

Członek komisji

9.

Ewa Klukowska

Wójt Gminy

Dobre

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 4 w DROPIU :

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Marcin Sitnicki

Wójt Gminy

Radoszyna

Przewodniczący

2.

Dariusz Maciej Ratyński

Prawo i Sprawiedliwość

Czarnocin

Z-ca Przewodn.

3.

Magdalena Piotrowska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Czarnocin

Członek komisji

4.

Sławomir Wierzba

Stowarzyszenie Wspólnota

Jaczewek

Członek komisji

5.

Stanisława Struś

Stowarzyszenie Mazowiecka

Wspólnota Samorządowa

Sołki

Członek komisji

6.

Agnieszka Roguska

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Modecin

Członek komisji

7.

Zdzisława Barbara Michalska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Członek komisji

8.

Agnieszka Orzechowska

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Sołki

Członek komisji

9.

Joanna Niewiatowska

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Wólka Czarnogłowska

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 5 w RUDZIENKU :

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Aneta Czapska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Przewodniczący

2.

Elżbieta Hanna Czapska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Dobre

Z-ca Przewodn.

3.

Agnieszka Gadomska

Wójt Gminy

Dobre

Członek komisji

4.

Wioleta Czyżewska

Stowarzyszenie Wspólnota

Mlęcin

Członek komisji

5.

Józef Jerzy Wilk

Prawo i Sprawiedliwość

Osęczyzna

Członek komisji

6.

Kamil Wichrowski

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Dobre

Członek komisji

7.

Barbara Elżbieta Pleszczyńska -Sobiepanek

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Głęboczyca

Członek komisji

8.

Krzysztof Zych

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Dobre

Członek komisji

9.

Tomasz Stanisław Sadoch

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Mlęcin

Członek komisji

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

W związku ze zjawiskiem suszy potwierdzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Wójt Gminy Dobre wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód.

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie. Termin składania wniosków – do dnia 7 września 2015 r., w Urzędzie Gminy Dobre w pokoju nr 8 . Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR. Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30℅ średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Załączniki do pobrania

Wniosek o szacowanie szkód w rolnictwie

Link do strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Informacja o spisie wyborców

INFORMACJA
Wójta Gminy DOBRE z dnia 17 sierpnia 2015 roku
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), informuję że w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. został sporządzony spis wyborców w wersji elektronicznej. Spis ten będzie udostępniony wyborcom w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Dobre w dniach 17 sierpnia – 29 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy mogą być dopisani do spisu wyborców na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Dobre najpóźniej do dnia 01 września 2015 r. tj. 5 dni przed terminem wyborów, (pokój nr 13),

Jednocześnie informuję, że każdy wyborca może pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy Dobre pok. 20 swój zamiar głosowania korespondencyjnego, zgłoszenia można dokonać do dnia 22 sierpnia 2015 r.
Do dnia 28 sierpnia 2015 roku przyjmowane będą wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zaświadczenia uprawniające do głosowania poza miejscem zameldowania wydawane będą w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 13 do dnia 04 września 2015 r.( piątek) do godz. 14:00.

Asystent Podatnika w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim

Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim ma przyjemność poinformować, że znalazł się w gronie urzędów skarbowych województwa mazowieckiego, w których w pierwszej kolejności wdrożony zostanie pilotażowy projekt Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika i od dnia 1 września 2015 r. utworzone zostaną Centra Obsługi Podatnika.

Od lat działania Administracji Podatkowej sukcesywnie zmierzają w kierunku zmiany podejścia i nastawienia do podatnika jako klienta. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie jest projekt System Obsługi i Wsparcia Podatnika (SOiWP). Jego celem jest udoskonalenie Administracji Podatkowej tak, aby stała się bardziej pomocna, przyjazna i transparentna dla podatników, którzy potrzebują wsparcia przy realizacji obowiązków podatkowych w konkretnych sprawach. Indywidualne podejście do spraw podatników skutkować będzie zwiększeniem poziomu zadowolenia oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej wśród całego społeczeństwa.

W ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika utworzone zostaną wyspecjalizowane stanowiska ds. wsparcia podatnika tzw. Asystent Podatnika, działające w oparciu o jednolite w całej administracji podatkowej standardy i procedury tak, aby dostosować usługę do zidentyfikowanych potrzeb każdego przedsiębiorcy.

W tutejszym Urzędzie od dnia 1 września 2015 r. utworzono dwa stanowiska Asystenta Podatnika. Pracownicy realizujący tę usługę to:

1) Anna Zajda, Komisarz Skarbowy, tel. 25 759 51 07, e-mail: anna.zajda@mz.mofnet.gov.pl

2) Przemysław Kąca, Komisarz Skarbowy, tel. 25 759 51 84, e-mail: przemyslaw.kaca@mz.mofnet.gov.pl

Załączniki do pobrania

Asystent podatnika – ulotka

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ASYSTENTA PODATNIKA

SZKOLENIE: PROW na lata 2014-2020 – Restrukturyzacja małych gospodarstw

MODR WARSZAWA O/Siedlce
TERENOWY ZESPÓŁ DORADCZY
w Mińsku Mazowieckim ul. J. Huberta 37
zaprasza na szkolenie na temat:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Restrukturyzacja małych gospodarstw

Szkolenie odbędzie się 04.09.2015 roku , godz.10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobrem

Wszystkich zainteresowanych tematem
SERDECZNIE zapraszamy
Organizator- Zofia Tafil

Rusza największy ogólnopolski konkurs dożynkowy „ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!”

W związku z wszechobecnym świętowaniem dożynek przez Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju – ogólnopolski portal mojeKGW.pl ogłosił wielki konkurs na wyjątkowy wieniec dożynkowy – „Zbierzcie kłosy na wieniec!” Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie!

17 sierpnia ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przez ogólnopolski portal mojeKGW.pl. Tym razem to użytkownicy portalu, czyli członkowie KGW, KR i stowarzyszeń z całej Polski będą mogli wybrać ten jedyny, zwycięski wieniec w etapie ogólnopolskim – mówi Paulina Boruń, redaktor mojeKGW.pl. Łącznie organizatorzy przygotowują ponad 100 nagród, które będą czekały na zwycięzców i wyróżnionych.
Życzymy miłej zabawy i zapraszamy do poznania szczegółów na stronie www.mojekgw.pl.

Uwaga producenci mleka z terenu woj. mazowieckiego

Warszawa, 2015.08.20

Oddział Terenowy w Warszawie

KOMUNIKAT DYREKTORA
ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO
W WARSZAWIE

UWAGA PRODUCENCI MLEKA
Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.
Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału lub wysłać pocztą na adres:

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
al. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa

Godziny pracy oddziału: poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

We wniosku należy m.in.:
1. wypełnić oświadczenia o niezaleganiu:
–  z płatnościami podatków
–  w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
2. wypełnić oświadczenie lub załączyć stosowne zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie oraz innej pomocy de minimis.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z OT ARR w Warszawie (tel. 22 515 81 32) lub z podmiotami skupującymi mleko.

Komunikat dyrektora OT ARR w Warszawie
Wniosek – rozłożenie na raty

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Samorządowe Przedszkole w Dobrem
ul. Rynek 3, 05-307 Dobre

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem informuje, że w okresie od 20 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola w Dobrem.

Wnioski do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 należy składać od 20 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Dobrem przy ul. Szkolnej 3, pokój 12.

Wnioski dostępne będą od 20 sierpnia 2015r. sekretariacie Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Dobrem, ul. Szkolna 3, pok. 12.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 31 sierpnia 2015 r.

Dyrektor Zespołu
mgr Wojciech Rastawicki

Terminarz rozgrywek – GKS „Nojszewianka” Dobre

Węgrów, 14.08.2015r.

Gminny Klub Sportowy
„Nojszewianka” Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre

Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce

Gminny Klub Sportowy „Nojszewianka” Dobre poniżej przesyła terminarze rozgrywek naszych drużyn. Wszystkie spotkania rozgrywane będą na boisku w Dobrem przy ulicy Kilińskiego 10. Szatnie dla zawodników i sędziów znajdują się w budynku Gimnazjum w Dobrem przy ulicy Szkolnej.

B- klasa

Nojszewianka Dobre – ULKS Starawieś
6.09.2015 (niedziela) godz.17.00

Nojszewianka Dobre – Polonez Mordy
20.09.2015 (niedziela) godz.15.00

Nojszewianka Dobre – Świt Barcząca
11.10.2015 (niedziela) godz.15.00

Nojszewianka Dobre – Livia Liw
24.10.2015 (sobota) godz.13.30

 

OLJ 97/98

Nojszewianka Dobre-Hutnik Huta Czechy
29.08.2015 (sobota) godz.11.00

Nojszewianka Dobre – Czarni Węgrów
09.09.2015 (środa) godz.17.00

Nojszewianka Dobre – Zryw Sobolew
20.10.2015 (niedziela) godz.15.00

Nojszewianka Dobre – Jastrząb Żeliszew
24.10.2015 (sobota) godz.11.00

OLJ 2000

Nojszewianka Dobre-Mewa Mińsk Mazowiecki
06.09.2015 (niedziela) godz.14.45

Nojszewianka Dobre – Wilga Miastków
12.09.2015 (sobota) godz.11.00

Nojszewianka Dobre – Zryw Sobolew
20.09.2015 (niedziela) godz.12.30

Nojszewianka Dobre – Tęcza Stanisławów
11.10.2015 (niedziela) godz.12.45

Ze sportowymi pozdrowieniami
/-/ Jarosław Wielądek

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, co następuje.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epizootyczną związaną z wystąpieniem licznych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego istnieje realne zagrożenie rozpowszechnienia się wirusa na teren całego kraju. W celu zapobieżenia takiej sytuacji konieczne jest wzmożenie czujności i uwagi przy niezdiagnozowanych przypadkach padnięć świń oraz dzików.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim apeluje o bezzwłoczne zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim (tel. 25 758 50 59) lub najbliższego lekarza weterynarii przypadków padnięcia świń z przyczyn nieznanych oraz znalezienia padłych dzików bądź zwłok świń poza terenem gospodarstwa.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie niniejszego apelu na terenie Państwa właściwości.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre

Powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre

Jest to strategiczny dokument, warunkujący ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Plan obejmie takie obszary jak: budownictwo publiczne, produkcja i zaopatrzenie w energię i ciepło, przemysł oraz oświetlenie uliczne. Jego zapisy będą dotyczyć obiektów oraz infrastruktury publicznej, mieszkańców i przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dokument wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Od 17. do 19. sierpnia będą prowadzone na terenie gminy badania ankietowe. Do opracowania planu niezbędne jest zebranie danych dotyczących stanu obecnego, dlatego ankieterzy odwiedzą losowo wybranych mieszkańców domów jednorodzinnych i poproszą o odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sposobu ogrzewania, zużycia energii elektrycznej oraz zrealizowanych lub planowanych termomodernizacji: wymiany okien czy dociepleń ścian. Ankieterzy będą mieli przy sobie specjalne identyfikatory, a ich tożsamość będzie można potwierdzić dzwoniąc do pracowników Urzędu Gminy Dobre.

Wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobre jest firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi, ul. Częstochowska 63, tel. +48 42 66 11 199.

Ankiety można też wypełnić przez stronę internetową. Poniżej linki do ankiet:
Przedsiębiorcy – http://goo.gl/jdrfEP
Mieszkańcy – http://goo.gl/XNCw74

Załączniki do pobrania

Plakat – PGN Gmina Dobre

Ulotka – Dobre