Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

W związku ze zjawiskiem suszy potwierdzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Wójt Gminy Dobre wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód.

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie. Termin składania wniosków – do dnia 7 września 2015 r., w Urzędzie Gminy Dobre w pokoju nr 8 . Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR. Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30℅ średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Załączniki do pobrania

Wniosek o szacowanie szkód w rolnictwie

Link do strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Informacja o spisie wyborców

INFORMACJA
Wójta Gminy DOBRE z dnia 17 sierpnia 2015 roku
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), informuję że w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. został sporządzony spis wyborców w wersji elektronicznej. Spis ten będzie udostępniony wyborcom w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Dobre w dniach 17 sierpnia – 29 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy mogą być dopisani do spisu wyborców na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Dobre najpóźniej do dnia 01 września 2015 r. tj. 5 dni przed terminem wyborów, (pokój nr 13),

Jednocześnie informuję, że każdy wyborca może pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy Dobre pok. 20 swój zamiar głosowania korespondencyjnego, zgłoszenia można dokonać do dnia 22 sierpnia 2015 r.
Do dnia 28 sierpnia 2015 roku przyjmowane będą wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zaświadczenia uprawniające do głosowania poza miejscem zameldowania wydawane będą w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 13 do dnia 04 września 2015 r.( piątek) do godz. 14:00.

Asystent Podatnika w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim

Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim ma przyjemność poinformować, że znalazł się w gronie urzędów skarbowych województwa mazowieckiego, w których w pierwszej kolejności wdrożony zostanie pilotażowy projekt Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika i od dnia 1 września 2015 r. utworzone zostaną Centra Obsługi Podatnika.

Od lat działania Administracji Podatkowej sukcesywnie zmierzają w kierunku zmiany podejścia i nastawienia do podatnika jako klienta. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie jest projekt System Obsługi i Wsparcia Podatnika (SOiWP). Jego celem jest udoskonalenie Administracji Podatkowej tak, aby stała się bardziej pomocna, przyjazna i transparentna dla podatników, którzy potrzebują wsparcia przy realizacji obowiązków podatkowych w konkretnych sprawach. Indywidualne podejście do spraw podatników skutkować będzie zwiększeniem poziomu zadowolenia oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej wśród całego społeczeństwa.

W ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika utworzone zostaną wyspecjalizowane stanowiska ds. wsparcia podatnika tzw. Asystent Podatnika, działające w oparciu o jednolite w całej administracji podatkowej standardy i procedury tak, aby dostosować usługę do zidentyfikowanych potrzeb każdego przedsiębiorcy.

W tutejszym Urzędzie od dnia 1 września 2015 r. utworzono dwa stanowiska Asystenta Podatnika. Pracownicy realizujący tę usługę to:

1) Anna Zajda, Komisarz Skarbowy, tel. 25 759 51 07, e-mail: anna.zajda@mz.mofnet.gov.pl

2) Przemysław Kąca, Komisarz Skarbowy, tel. 25 759 51 84, e-mail: przemyslaw.kaca@mz.mofnet.gov.pl

Załączniki do pobrania

Asystent podatnika – ulotka

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ASYSTENTA PODATNIKA

SZKOLENIE: PROW na lata 2014-2020 – Restrukturyzacja małych gospodarstw

MODR WARSZAWA O/Siedlce
TERENOWY ZESPÓŁ DORADCZY
w Mińsku Mazowieckim ul. J. Huberta 37
zaprasza na szkolenie na temat:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Restrukturyzacja małych gospodarstw

Szkolenie odbędzie się 04.09.2015 roku , godz.10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobrem

Wszystkich zainteresowanych tematem
SERDECZNIE zapraszamy
Organizator- Zofia Tafil

Rusza największy ogólnopolski konkurs dożynkowy „ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!”

W związku z wszechobecnym świętowaniem dożynek przez Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju – ogólnopolski portal mojeKGW.pl ogłosił wielki konkurs na wyjątkowy wieniec dożynkowy – „Zbierzcie kłosy na wieniec!” Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie!

17 sierpnia ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przez ogólnopolski portal mojeKGW.pl. Tym razem to użytkownicy portalu, czyli członkowie KGW, KR i stowarzyszeń z całej Polski będą mogli wybrać ten jedyny, zwycięski wieniec w etapie ogólnopolskim – mówi Paulina Boruń, redaktor mojeKGW.pl. Łącznie organizatorzy przygotowują ponad 100 nagród, które będą czekały na zwycięzców i wyróżnionych.
Życzymy miłej zabawy i zapraszamy do poznania szczegółów na stronie www.mojekgw.pl.

Uwaga producenci mleka z terenu woj. mazowieckiego

Warszawa, 2015.08.20

Oddział Terenowy w Warszawie

KOMUNIKAT DYREKTORA
ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO
W WARSZAWIE

UWAGA PRODUCENCI MLEKA
Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.
Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału lub wysłać pocztą na adres:

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
al. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa

Godziny pracy oddziału: poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

We wniosku należy m.in.:
1. wypełnić oświadczenia o niezaleganiu:
–  z płatnościami podatków
–  w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
2. wypełnić oświadczenie lub załączyć stosowne zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie oraz innej pomocy de minimis.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z OT ARR w Warszawie (tel. 22 515 81 32) lub z podmiotami skupującymi mleko.

Komunikat dyrektora OT ARR w Warszawie
Wniosek – rozłożenie na raty

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Samorządowe Przedszkole w Dobrem
ul. Rynek 3, 05-307 Dobre

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem informuje, że w okresie od 20 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola w Dobrem.

Wnioski do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 należy składać od 20 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Dobrem przy ul. Szkolnej 3, pokój 12.

Wnioski dostępne będą od 20 sierpnia 2015r. sekretariacie Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Dobrem, ul. Szkolna 3, pok. 12.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 31 sierpnia 2015 r.

Dyrektor Zespołu
mgr Wojciech Rastawicki

Terminarz rozgrywek – GKS „Nojszewianka” Dobre

Węgrów, 14.08.2015r.

Gminny Klub Sportowy
„Nojszewianka” Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre

Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce

Gminny Klub Sportowy „Nojszewianka” Dobre poniżej przesyła terminarze rozgrywek naszych drużyn. Wszystkie spotkania rozgrywane będą na boisku w Dobrem przy ulicy Kilińskiego 10. Szatnie dla zawodników i sędziów znajdują się w budynku Gimnazjum w Dobrem przy ulicy Szkolnej.

B- klasa

Nojszewianka Dobre – ULKS Starawieś
6.09.2015 (niedziela) godz.17.00

Nojszewianka Dobre – Polonez Mordy
20.09.2015 (niedziela) godz.15.00

Nojszewianka Dobre – Świt Barcząca
11.10.2015 (niedziela) godz.15.00

Nojszewianka Dobre – Livia Liw
24.10.2015 (sobota) godz.13.30

 

OLJ 97/98

Nojszewianka Dobre-Hutnik Huta Czechy
29.08.2015 (sobota) godz.11.00

Nojszewianka Dobre – Czarni Węgrów
09.09.2015 (środa) godz.17.00

Nojszewianka Dobre – Zryw Sobolew
20.10.2015 (niedziela) godz.15.00

Nojszewianka Dobre – Jastrząb Żeliszew
24.10.2015 (sobota) godz.11.00

OLJ 2000

Nojszewianka Dobre-Mewa Mińsk Mazowiecki
06.09.2015 (niedziela) godz.14.45

Nojszewianka Dobre – Wilga Miastków
12.09.2015 (sobota) godz.11.00

Nojszewianka Dobre – Zryw Sobolew
20.09.2015 (niedziela) godz.12.30

Nojszewianka Dobre – Tęcza Stanisławów
11.10.2015 (niedziela) godz.12.45

Ze sportowymi pozdrowieniami
/-/ Jarosław Wielądek

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, co następuje.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epizootyczną związaną z wystąpieniem licznych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego istnieje realne zagrożenie rozpowszechnienia się wirusa na teren całego kraju. W celu zapobieżenia takiej sytuacji konieczne jest wzmożenie czujności i uwagi przy niezdiagnozowanych przypadkach padnięć świń oraz dzików.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim apeluje o bezzwłoczne zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim (tel. 25 758 50 59) lub najbliższego lekarza weterynarii przypadków padnięcia świń z przyczyn nieznanych oraz znalezienia padłych dzików bądź zwłok świń poza terenem gospodarstwa.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie niniejszego apelu na terenie Państwa właściwości.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre

Powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre

Jest to strategiczny dokument, warunkujący ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Plan obejmie takie obszary jak: budownictwo publiczne, produkcja i zaopatrzenie w energię i ciepło, przemysł oraz oświetlenie uliczne. Jego zapisy będą dotyczyć obiektów oraz infrastruktury publicznej, mieszkańców i przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dokument wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Od 17. do 19. sierpnia będą prowadzone na terenie gminy badania ankietowe. Do opracowania planu niezbędne jest zebranie danych dotyczących stanu obecnego, dlatego ankieterzy odwiedzą losowo wybranych mieszkańców domów jednorodzinnych i poproszą o odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sposobu ogrzewania, zużycia energii elektrycznej oraz zrealizowanych lub planowanych termomodernizacji: wymiany okien czy dociepleń ścian. Ankieterzy będą mieli przy sobie specjalne identyfikatory, a ich tożsamość będzie można potwierdzić dzwoniąc do pracowników Urzędu Gminy Dobre.

Wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobre jest firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi, ul. Częstochowska 63, tel. +48 42 66 11 199.

Ankiety można też wypełnić przez stronę internetową. Poniżej linki do ankiet:
Przedsiębiorcy – http://goo.gl/jdrfEP
Mieszkańcy – http://goo.gl/XNCw74

Załączniki do pobrania

Plakat – PGN Gmina Dobre

Ulotka – Dobre

Informacja dotycząca poboru wody z wodociągu gminnego

Dobre, 10.08.2015r

Informacja dotycząca poboru wody z wodociągu gminnego

Wójt Gminy Dobre informuje:

  • bezwzględnie zabrania się poboru wody z hydrantów ppoż. w celach innych niż przeciwpożarowe przez osoby nieuprawnione.
  • zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek prac przy wodociągu gminnym bez wcześniejszego powiadomienia i uzgodnienia z Urzędem Gminy Dobre.
  • w przypadku długotrwałych upałów, wodę z wodociągu gminnego używamy do celów bytowych, apeluje się o nie podlewanie oraz nie uzupełnianie basenów i oczek wodnych.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Tymczasowa zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

INFORMACJA dla mieszkańców

Wójt Gminy Dobre, informuje ,że z powodu wydłużającej się fali upałów od dnia 11 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2015 roku Urząd Gminy w Dobrem zmienia godziny urzędowania . Urząd Gminy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka