Piknik EOG w Cegłowie

Wójt Gminy Cegłów serdecznie zaprasza
na

Piknik EOG,

który odbędzie się 22 maja 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkolnym w Cegłowie.

Program:

12:00 – przemowa wójta

12:30 – prezentacja dotycząca projektu

13:00 – wystąpienia zaproszonych gości

13:30 – wręczenie nagród konkursowych

Wydarzeniem towarzyszącym będzie konferencja poświęcona Funduszom norweskim i EOG w obszarze ochrony środowiska, a także rozpoczętych inwestycji termomodernizacji budynków Zespołu Szkolnego w Cegłowie i Piasecznie oraz Urzędu Gminy.

Równolegle odbędzie się konferencja prasowa.

W programie również stoiska Państw Darczyńców i wiele innych atrakcji.

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Dobre informuje, że w czerwcu br. na terenie gminy prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (na podstawie par. 10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest).

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „MERITUM COMPETENCE” wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach w razie potrzeby, także o posiadaniu zmagazynowanego (zdemontowanego), leżącego na posesji.

Osoby prowadzące inwentaryzację powinny posiadać Upoważnienie, podpisane przez Wójta Gminy Dobre do przeprowadzenia wymienionych prac.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre, pod nr telefonu 25 757 11 90 w.27.
Dzięki szczegółowej inwentaryzacji Gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie azbestu.

11 maja – Dzień bez Śmiecenia

W badaniu świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski przeprowadzonym przez TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2014 roku 68% Polaków zadeklarowało, że regularnie segreguje odpady. To wzrost 14 % względem poprzedniego roku. Z pewnością jest to pozytywny trend, jednak wraz ze wzrostem ilości selektywnie zbieranych odpadów nastąpił znaczny spadek ich jakości, a zanieczyszczenie niektórych partii surowców wtórnych sięga nawet kilkudziesięciu procent. Jest to istotny problem, który skutkuje obniżeniem wartości surowca i może spowodować jego nieprzydatność do recyklingu.

Obecnie w pojemnikach i workach służących do segregacji odpadów opakowaniowych można znaleźć niemal wszystko – począwszy od odpadów nienadających się do recyklingu po niebezpieczne (m.in. baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po lekach), które powinny trafić do specjalnych pojemników lub punktów zbiórki. Często razem ze szkłem opakowaniowym (butelki i słoiki) wyrzucane jest szkło gospodarcze takie jak szyby, szklanki, talerze, które należy wyrzucać do zwykłego kosza na odpady komunalne, gdyż ze względu na inną temperaturę topnienia oraz zawartość niepożądanych domieszek nie mogą zostać poddane recyklingowi ze szkłem opakowaniowym. Duży problem stanowi również wyrzucanie nieopróżnionych kartonów po płynnej żywności, kubków po jogurtach, butelek po napojach. W przypadku, kiedy trafiają one do pojemnika z tzw. frakcją suchą mogą zabrudzić makulaturę, która silnie zanieczyszczona lub zapleśniała nie może zostać przetworzona.

„Tegoroczna, dziewiąta edycja Dnia bez Śmiecenia odbędzie się pod znakiem jakości surowca. Stawiam na jakość. Sprawdzam! – hasło kampanii – ma na celu skłonić nas do sprawdzenia czy skoro segregujemy odpady to na pewno robimy to poprawnie– zgodnie z obowiązującymi w naszej gminie standardami zbiórki. Po przeprowadzeniu tzw. reformy śmieciowej gmina jest odpowiedzialna za odbiór odpadów z gospodarstw domowych i to ona decyduje o kształcie systemu selektywnej zbiórki odpadów na swoim terenie. W każdej gminie zbiórka odpadów może wyglądać inaczej – dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się ze standardami obowiązującymi w miejscu naszego zamieszkania.” – mówi Michał Mikołajczyk – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.

W ramach zbliżającej się edycji Dnia bez Śmiecenia będziemy zachęcać do odwiedzenia strony internetowej gminy lub pobrania w urzędzie gminy informacji w jaki sposób poprawnie segregować odpady oraz zapoznania się z informacją co w danym worku/pojemniku powinno się znaleźć, a czego nie należy tam wyrzucać. Zadaniem tej edycji jest zajrzenie do własnego pojemnika/ worka i sprawdzenie czy pośród wysegregowanych przez nas odpadów nie znajdują się te, które nie powinny tam trafić. Błędy, które popełniamy podczas segregowania odpadów często są wynikiem naszej niewiedzy i intuicyjnego segregowania odpadów, a takie proste działanie przeprowadzone przez każdego z nas może znacząco wpłynąć na jakość surowców wtórnych i umożliwić ich efektywny recykling.

Zachęcamy do włączenia się do akcji poprzez:
wejście na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl i przesłanie kartki do swoich współpracowników, znajomych i przyjaciół
włączenie się do akcji Stawiam na jakość. Sprawdzam! i sprawdzenia czy poprawnie segregujemy odpady
dołączenie do kampanii prowadzonej na facebooku http://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia oraz polubienie naszego profilu
przyłączenie się do obchodów Dnia Bez Śmiecenia poprzez organizację działania w swoim mieście, szkole, miejscu pracy.
Kartkę można również otrzymać wysyłając wiadomość na adres: kartka@rekopol.pl
Zapraszamy na: www.dzienbezsmiecenia.pl oraz nasz profil na facebooku.

*Dzień bez Śmiecenia – World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze spółki.
Kampania jest elementem projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych.

Wnioski o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy pokój nr. 8 oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl znajdują się druki wniosków wraz z załącznikami o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w podanym terminie, tj.

od 12.01.2015 r. od godz. 8:00 do 23.01.2015r do godz. 16:00.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą
rozpatrywane według kolejności złożenia do czasu wyczerpania się środków finansowych.

Pobierz wnioski

Wniosek
Załączniki – azbest

AZBEST

Grafika: http://iszamotuly.pl/

Harmonogram wywozu odpadów w 2015 roku

Rejon I – Pobierz

Dobre, Poręby Stare, Walentów Lewa, Wólka Kokosia

Rejon II – Pobierz

Czarnogłów, Pokrzywnik, Wólka Czarnogłowska, Rudno, Rąbierz Kolonia, Duchów, Antonina, Walentów Prawa, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Drop, Joanin, Radoszyna, Jaczewek, Modecin, Świdrów, Sąchocin, Nowa Wieś, Modecin

Rejon III – Pobierz

Sołki, Czarnocin, Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik, Kobylanka, Brzozowica, Rynia, Głęboczyca, Kąty Borucza

Rejon IV – Pobierz

Poręby Nowe, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka, Mlęcin, Adamów, Rudzienko, Grabniak