Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania”

Robert Paulet

Jubileusz 70 rocznicy ślubu obchodzili Państwo Anastazja i Zdzisław Giela z Rakówca. Na ślubnym kobiercu stanęli 17.04.1950 roku. To para z najdłuższym stażem małżeńskim w gminie Dobre. 26 sierpnia zostali zaproszeni do Urzędu aby świętować razem z rodziną i władzami samorządowymi tę niecodzienną uroczystość. Na spotkanie przybyła również marszałek Senatu Pani Maria Koc z kwiatami i koszem słodkości dla dostojnych Jubilatów.

„Szanowni Jubilaci, patrzymy na Was z podziwem i chylimy przed Wami z szacunkiem i pokorą głowy, Wasza obecność dowodzi, że dochowaliście, wbrew wszystkim przeciwnościom przysięgi małżeńskiej , bo przecież miłość jest dawaniem-nie braniem, budowaniem-nie niszczeniem, zaufaniem-nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem sukcesu i każdego smutku” – powiedziała na powitanie kierownik USC. Słowa uznania i podziwu skierowali do Jubilatów Wójt Gminy Tadeusz Gałązka, Z-ca Wójta Piotr Chmielewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szymański.

Wzruszona para przyjmowała serdeczne gratulacje i życzenia, kwiaty i prezenty. Wysłuchała młodych artystów z koła wokalnego przy akompaniamencie Pani Bożeny. Nie zabrakło tradycyjnego, wspaniałego tortu z odpalonymi racami, szampanem oraz gromko odśpiewanego „sto lat” przy żywej muzyce akordeonu. Śpiewom i „przyśpiewkom weselnym” nie było końca.

Pani Anastazja ma obecnie 90 lat, jej mąż 93. Wiek sprawił, że podupadli na zdrowiu, ale radości życia i pogody ducha może im pozazdrościć wiele znacznie młodych osób. Mimo upływu czasu nadal się kochają i szanują. Bo właśnie miłość jest ich zdaniem podstawą długiego i szczęśliwego małżeństwa, ale nie tylko.