Zgodnie z tradycją jak co roku Gmina Dobre obchodziła Dzień Truskawki, który w tym roku przypadł na dzień 10 czerwca. Nasi mieszkańcy z miłą chęcią przybywają na uroczystość organizowaną przez Wójta Gminy Dobre- Pana Tadeusza Gałązkę. Uroczystość rozpoczęto muzycznym akcentem o godzinie 13.00 na Targowisku Gminnym przy ul. Poniatowskiego i trwała do późnego wieczoru. Na naszej dobrzańskiej scenie wystąpiło wielu artystów, a wśród nich nie mogło zabraknąć naszych najmłodszych talentów z pobliskich szkół. Jako pierwsi wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie. Dziewczęta i chłopcy z oddziału przedszkolnego oraz klasy I i III zaprezentowali m.in. Taniec z kapeluszami, Taniec z Pomponami oraz zaśpiewali znane wszystkim piosenki. Oczywiście nie obyło się bez gromkich braw. Następnie podziwiano występ artystyczny dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobrem. Na scenie zaprezentowały się trzy grupy taneczne. Pierwsza z nich to najmłodsza grupa „Małe smyki” uczniowie klas „0” przedstawiający układ taneczny „Słoneczko”, którym wywalczyli w tym roku II miejsce na XII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” w Mrozach. Tuż po nich wystąpiła grupa „Smyk”- uczniowie klas I- III prezentując „Tańce i zabawy warmińskie”. Dzieci zdobyły wyróżnienia na XII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” w Mrozach. Jako ostatnie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wystąpiły dziewczęta z klas IV- VII, laureatki wielu powiatowych konkursów tanecznych przedstawiły układ taneczny „Mix Show”. Opiekunem i choreografem wszystkich grup jest Pani Katarzyna- nauczyciel wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego w Dropiu reprezentowana przez uczniów także zachwyciła niezwykłym talentem wielu przybyłych. Uczniowie zaśpiewali piosenki między innymi: „Szkolna sympatia” czy też „Nie płacz Ewka”. Nagrodą za tak piękne występy były liczne brawa od publiczności. Nie mogło również zabraknąć dobrze wszystkim znanego Koła Emerytów Zespołu „Tęcza” pod przewodnictwem Pani Zofii Kaim. Następnie wszyscy uczestnicy konkursu „Postać fantastyczna w twórczości Wielkiego Patrioty Konstantego Laszczki” otrzymali nagrody w postaci cennych upominków. Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego- Pan Wojciech Rastawicki także ogłosił rozstrzygnięcie konkursu pt. „Drogi Polaków do Niepodległości”, który odbył się w ramach obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości. Konkurs przygotowywali nauczyciele historii, sztuki i informatyki. Patronat objął Pan Tadeusz Gałązka- Wójt Gminy Dobre. I tak oto:

– w kategorii multimedialnej I miejsce zajął Kamil z kl. IIC gimn.

– w kategorii praca plastyczna „Moneta” I miejsce równocześnie zajęły uczennice Patrycja i Magdalena z kl. II gimn.

– w kategorii praca plastyczna „Pocztówka” I miejsce zajęła Dominika z kl. VII ZSP

– w kategorii wiedzy historycznej I miejsce zajął Jakub z kl. VII ZSP

zaś w oddziale gimnazjalnym I miejsce zdobył Tomasz z kl. IIIC.

Zwycięzców nagrodzono pamiątkowymi statuetkami, które wręczył Wójt Gminy Dobre- Pan Tadeusz Gałązka wraz z Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Panem Wojciechem Rastawickim.

Podczas czerwcowej uroczystości nie mogło zabraknąć występu dzieci z koła teatralnego i wokalnego przy GOK w Dobrem. Zdolna grupa teatralna GAFA ze Szkoły Podstawowej w Dobrem i z Gminnego Ośrodka Kultury zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Teatralnym „Pałacowa maska” w Mińsku Maz. Warto wspomnieć, iż za spektakl pt. „Konkurs” otrzymali Złotą Maskę.

Późnym popołudniem muzycznymi hitami zabawiał publiczność zespół „MASTER” z Mińska Maz. oraz zespół „SKOLIM”- przedstawiciele młodego pokolenia disco polo. Jednak największe SHOW zrobili na scenie twórcy formacji „SOLARIS”. Publiczność oszalała, gdy zaśpiewali znane wszystkim fanom twórcy disco polo „Szmaragdy i diamenty”. Po występie wielu uczestników imprezy mogło zrobić pamiątkowe zdjęcia z liderem zespołu. Na zakończenie ponownie powitaliśmy zespół „MASTER”, przy którym wszyscy bawili się do późnego wieczoru. Dzień Truskawki w gminie Dobre został uznany za udany, nie tylko ze względu na sprzyjającą aurę

i artystów występujących na scenie, wesołe miasteczko dla dzieci oraz małą gastronomię, ale przede wszystkim za liczną obecność mieszkańców z terenu gminy Dobre i przyjezdnych gości.