INFORMACJA
WÓJTA GMINY DOBRE

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku, informuję , że miejscami właściwymi do umieszczania plakatów i banerów kandydatów na posłów i senatorów są słupy ogłoszeniowe w miejscowości Dobre oraz tablice ogłoszeń w sołectwach gminy.

/Podstawa prawna art.110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy /Dz.U.Nr 21 poz.112 z późn.zm./.

Wójt
/-/ Tadeusz Gałązka