Wykaz terminów zebrań wyborczych w sołectwach:

31.01.2019 r godz.19:00 Wólka Kokosia w lokalu sołtysa
15.01.2019 r godz.10:00 Rynia w lokalu remizy OSP
15.01.2019 r godz.18:00 Brzozowica w lokalu remizy OSP
15.01.2019 r godz.14:00 Głęboczyca w lokalu sołtysa
16.01.2019 r godz.10:00 Jaczewek w lokalu sołtysa
16.01.2019 r godz.11:30 Modecin w lokalu sołtysa
16.01.2019 r godz.13:00 Joanin w lokalu sołtysa
16.01.2019 r godz.10:00 Radoszyna w lokalu sołtysa
16.01.2019 r godz.11:30 Drop w lokalu sołtysa
17.01.2019 r godz.10:00 Pokrzywnik w lokalu sołtysa
17.01.2019 r godz.11:30 Wólka Czarnogłowska w lokalu sołtysa
17.01.2019 r godz.18:00 Czarnogłów w lokalu remizy OSP
17.01.2019 r godz.10:00 Ruda Pniewnik w lokalu sołtysa
17.01.2019 r godz.11:30 Wólka Kobylańska w lokalu sołtysa
18.01.2019 r godz.11:30 Kobylanka w lokalu sołtysa ODWOŁANE