OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 22 września 2015 roku

Na podstawie art.16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy/ Dz.U.Nr 21 poz.112 z późn.zm./, podaję do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania , siedzibach obwodowych komisji , w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego i lokali przystosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych w Gminie Dobre do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Dobre I z ulicami:/Szkolna, Jana Kilińskiego od nr 1 do nr 5, Wincentego Witosa, Rynek,Tadeusza Kościuszki, Gen. Jana Skrzyneckiego, Polna, Głowackiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Zdrojówki, Lawendowa /.
Sołectwo Dobre III z ulicami: Jana Dobrzynieckiego, Jana Kilińskiego od nr 6 do końca ulicy, Prosta, Sportowa, Armii Krajowej, Słoneczna/. Poręby Nowe, Poręby Stare .

Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem

2

Sołectwo Dobre III z ulicami:/Henryka Sienkiewicza, Kopernika, Stanisława Moniuszki, Władysława Reymonta, Adama Mickiewicza, Krótka, Lazurowa/ ,Sołectwo Dobre II z ulicami:/Józefa Poniatowskiego, Konstantego Laszczki, Przemysłowa, Targowa/, Czarnogłów, Duchów, Pokrzywnik, Wólka Czarnogłowska.

Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem

3

Kąty Borucza,Wólka Kokosia,Brzozowica, Rynia,Głęboczyca,Antonina,Kobylanka,Rąbierz Kolonia ,Rudno, Walentów

Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem

4

Makówiec Mały, Makówiec Duży, Marcelin, Nowa Wieś, Sąchocin, Sołki, Świdrów, Czarnocin, Drop, Jaczewek, Joanin, Modecin, Radoszyna, Ruda Pniewnik, Wólka Kobylańska

Szkoła Podstawowa w Dropiu

5

Rudzienko, Grabniak, Adamów, Mlęcin, Gęsianka, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015 roku czynne będą od godz.7.00 do godz.21.00. Lokalem wyznaczonym dla potrzeb niepełnosprawnych jest Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Dropiu i Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Rudzienku.

Właściwymi dla głosowania korespondencyjnego są wszystkie obwodowe komisje wyborcze w gminie Dobre.

Wójt

/-/ Tadeusz Gałązka