Został przedłużony termin składania deklaracji o jeden tydzień tj. do dnia 23 listopada 2018 roku.


W dniu 31.12.2018 roku kończy się okres trwałości projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Dobre”. W związku z tym, Urząd Gminy Informuje:

W celu wyłonienia firmy, która będzie modernizowała i świadczyła usługę dostępu do internetu na dotychczasowych nadajnikach, musimy przeprowadzić analizę, ile gospodarstw domowych lub firm chciałoby skorzystać odpłatnie z tego typu usług w naszej gminie.

Wszyscy zainteresowani dalszym korzystaniem z dostępu do internetu lub osoby, które chciałyby przyłączyć się do sieci proszone są o zgłoszenie się do siedziby Urzędu Gminy (pokój nr 14) do dnia 23 listopada 2018 roku w celu uzyskania wszelkich informacji.

 

Wójt Gminy Dobre
/-/ Tadeusz Gałązka

ZAŁĄCZNIK
Deklaracja – internet projektowy

Zdjęcie: pxhere.com