Wójt Gminy Dobre informuje, że zgodnie z wytycznymi Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prowadzącym monitoring suszy rolniczej w ostatnim siódmym okresie raportowania, na terenie Gminy Dobre, zagrożenie wystąpienia suszy zostało stwierdzone w uprawach m. inn. zbóż ozimych, jarych, kukurydzy i roślin strączkowych na I kategorii glebowej oraz zbóż jarych, kukurydzy i roślin strączkowych na II kategorii glebowej (tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty-pylasty, piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty).

Mapa kategorii glebowych dostępna jest pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/.

W związku z powyższym osoby poszkodowane mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, które zostały wyrządzone przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę, która wystąpiła w okresie od 21 maja 2019 – 20 lipca 2019 roku.

Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Producenci rolni składając wniosek oświadczają, iż nie dokonają likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzenia przez Komisję powołaną przez Wojewodę lustracji na miejscu wystąpienia szkód.

Ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie strat do Urzędu Gminy Dobre upływa w dniu 31 lipca 2019 roku.