Informacja dla osób pobierających zwrot podatku akcyzowego za okres składania wniosków w miesiącu lutym 2020 roku wypłata w kwietniu 2020 roku, którzy wskazali wypłatę w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dobre w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców gminy Wójt Gminy Dobre prosi osoby,które w składanym wniosku o zwrot podatku wykazali wypłacenie zwrotu w gotówce   o  podanie  nr konta bankowego – celem  sprawniejszego dokonania wypłaty.

W związku z powyższy prosi się o możliwie jak najszybsze podanie rachunku bankowego,na które  zostanie przekazany zwrot podatku.

Wzór oświadczenia o numerze rachunku bankowego – do pobrania

Więcej informacji pod numerem telefonu:

(25) 757 11 90 wew 33- podatki