INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NA TEMAT REKOMENDOWANYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ KOSZTÓW JAKIE SIĘ Z TYM WIĄŻĄ.

FOTOWOLTAIKA

Ogniwa fotowoltaiczne są wysokosprawnymi urządzeniami do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię elektryczną, którą można w późniejszym etapie wykorzystać.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z czterech głównych elementów:

 1. Ogniwa fotowoltaiczna
 2. Inwertery
 3. Konstrukcja wsporcza
 4. Układ rozliczeniowy

REKOMENDOWANE INSTALACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Instalacja o mocy ok. 2 kW, ok. 8 paneli, 12 m2 netto, koszt instalacji ok 14 000 zł , wkład własny ok 2 800 zł
 2. Instalacja o mocy ok. 3 kW, ok. 12 paneli, 18 m2 netto, koszt instalacji ok 21 000 zł , wkład własny ok 4 200
 3. Instalacja o mocy ok. 4 kW, ok. 16 paneli, 24 m2 netto,koszt instalacji ok 28 000 zł , wkład własny ok 5 400 zł

 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną.

Instalacja kolektorów słonecznych składa się z takich elementów jak:

 1. Kolektory słoneczne
 2. Instalacja czynnika
 3. Konstrukcja wsporcza
 4. Zbiornik ciepłej wody

 

REKOMENDOWANE INSTALACJE:

 1. Instalacja 2 kolektory (dla rodziny do 3 osób), 3 – 4 m2 netto, zbiornik ciepłej wody o poj. 200 litrów koszt instalacji ok 8 000 zł, wkład własny ok 1 600 zł
 2. Instalacja 4 kolektory (dla rodziny powyżej 3 osób)6 – 7 m2 netto, zbiornik ciepłej wody o poj. 400 litrów koszt instalacji ok 13 000 zł , wkład własny ok 2 600 zł