W dniu 31.12.2018 roku kończy się okres trwałości projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Dobre”. W związku z tym, Urząd Gminy Informuje, że:

Została wyłoniona firma, która przejmie nadajniki od Urzędu Gminy i będzie miała możliwość dostarczania odpłatnie dostępu do internetu wszystkim chętnym. Firma będzie się kontaktować z osobami, które złożyły w Urzędzie Gminy deklaracje.

Sprzęt komputerowy, który został dostarczony do Beneficjentów może przejść na ich własność pod warunkiem wpłaty na konto Urzędu Gminy w Dobrem, kwoty 50 zł brutto.  W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Gminy (pokój nr 14) po fakturę do dnia 18 stycznia 2018 roku.

Jeżeli Beneficjent nie chce dalej korzystać z przekazanego sprzętu komputerowego cały zestaw (tj. komputer stacjonarny, monitor, klawiatura i myszka) należy zdać do Urzędu Gminy do dnia 18 stycznia 2019 roku. W przeciwnym wypadku zostanie wystawiona faktura.

 

Wójt Gminy Dobre
/-/ Tadeusz Gałązka

Zdjęcie: pxhere.com