W ostatnią niedzielę lutego 2018 roku w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem odbył się II Turniej Sołtysów Gmin: Dobre, Jakubów, Stanisławów. Celem imprezy było zacieśnienie więzi międzysąsiedzkich poprzez wspólnie spędzony czas i aktywne uczestnictwo w Turnieju.

Gospodarzem tegorocznego II Turnieju Sołtysów był Wójt Gminy Dobre Pan Tadeusz Gałązka,który bardzo serdecznie przywitał wszystkich zebranych.

Prowadzącym całą imprezę był zastępca Wójta Gminy Pan Piotr Chmielewski , który przedstawił ogólne zasady Turnieju i szczegółowo omówił konkurencje przygotowane do tegorocznych zawodów . Turniej to nie tylko rywalizacja i konkurowanie ze sobą ,ale przede wszystkim dobra zabawa.

W Turnieju udział wzięły zespoły sołtysów w pięcioosobowym składzie podstawowym i dodatkowo po dwoje sołtysów jako rezerwa .

Nasi goście prezentowali się pod nazwą drużyn : „Jakubów – To My”, drużyna ze Stanisławowa nie przybrała żadnej nazwy, gospodarze wystąpili pod nazwą „Dobrzanie” . W skład dobrzańskiej ekipy wchodzili : Zbigniew Czapski sołtys sołectwa Dobre I – kapitan , Renata Sarna sołtyska sołectwa Brzozowica, Piotr Ceran sołtys sołectwa Głęboczyca, Przemysław Ołdak sołtys sołectwa Czarnocin, Sławomir Bielicki sołtys sołectwa Wólka Kokosia, Małgorzata Lewandowska sołtyska sołectwa Sołki, Adam Wróblewski sołtys sołectwa Rąbierz Kolonia.

Do Turnieju przygotowano osiem konkurencji. Rywalizację rozpoczęła prezentacja scenki kabaretowej . Nasi goście wykazali się dużym poczuciem humoru, ale „Dobrzanie” pokazali talent aktorski połączony z pomysłowością i kreatywnością. Na „wybiegu” (na czerwonym dywanie) pojawiły się kreacje zaprojektowane przez słynnego lokalnego projektanta mody „Sławomira” począwszy od pokazu sołtysa poprzez nowoczesną gospodynię domową, rolnika , super dojarkę, a skończywszy na kreacji nastolatki. Występ wzbudził ogólną uciechę ,co chwila wybuchały salwy śmiechu i nie milkły zasłużone brawa.

W dalszej części Turnieju sołtyski szukały jajek w sianie i przenosiły je na łyżkach do wytłaczanek, grabiły siano i zbierały go do worka , sołtysi doili krowę, obierali ziemniaki, przewożono sołtyskę w taczce pomiędzy pachołkami. W dwóch konkurencjach sołtysi mieli możliwość popisania się zdolnościami kulinarnymi: w pierwszej z nich przygotowanie jajecznicy i jej spożycie , a w drugiej zjedzenie największej ilości byków z mięsem i skwarkami. Te ostatnie specjały przygotowały super Panie kucharki ze stołówki szkolnej. Wszyscy uczestnicy Turnieju , po jego zakończeniu mieli możliwość skosztowania wspaniałości kulinarnych w postaci grochówki i kiełbasy suto okrytej smażoną cebulą.

Wszystkie konkurencje odbywały się zgodnie z ogólnymi zasadami fair play, ale równocześnie w formie zabawy i żartów.

Nad całością przebiegu Turnieju czuwała Komisja Sędziowska w składzie : Pani Iwona Księżopolska Sekretarz Gminy i Przewodnicząca Komisji oraz Pani Mariola Chojecka Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Pan Marcin Sitnicki Kierownik referatu w Urzędzie Gminy w Dobrem.

Gospodarze Turnieju – „Dobrzanie” wygrali Turniej zajmując I miejsce, drugie miejsce zajęła Gmina Jakubów , a trzecie miejsce Gmina Stanisławów.Zwycięzcy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości jednego tysiąca złotych , a pozostałe drużyny po 750 złotych z zajęcie II miejsca i 500 złotych za zajęcie III miejsca.

Każda drużyna została uhonorowana pucharem ,a każdy sołtys otrzymał pamiątkowy dyplom.

Drużyna sołtysów z naszej Gminy zajęła zasłużone pierwsze miejsce. Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka serdecznie im za to podziękował . Podziękowania kieruje również do pozostałych drużyn oraz do mieszkańców za obecność,doping i wspieranie naszych sołtysów w potyczkach .

Należy przypomnieć ,że W 2017 roku Gminy spotkały się na I Turnieju Sołtysów , którego organizatorem była Gmina Jakubów na czele z Panią Hanną Wocial Wójtem tejże Gminy.

Organizatorem kolejnego Turnieju będzie Gmina Stanisławów . Do udziału w nim zapraszał Wójt Gminy Stanisławów Pan Adam Sulewski. W takim razie do zobaczenia za rok . Nasi sołtysi na pewno znowu będą pierwsi.