Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Zadanie polegało na przeprowadzeniu gry terenowej w miejscowości Dobre, podczas której przybliżono informacje o Marszałku oraz Artyście. Wszystkie działania zostały zaplanowane w oparciu o wartości bliskie Konstantemu Laszczce – solidarności, wolności i wspólnej pracy-które przyświecały także, tym którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości.
– Udało się zorganizować wspaniałe wydarzenie, które zostanie zapamiętane przez wszystkich. Zaangażowanie pracowników i instruktorów GOK w Dobrem, a także Partnerów dało spektakularny efekt. Wspaniałe stroje występujących bohaterów, ciekawe zadania, które czekały na uczestników, poszukiwanie wyznaczonych miejsc – wywołały wiele pozytywnych emocji – podsumowuje zastępca wójta Piotr Chmielewski, który sam wcielił się w postać Konstantego Laszczki.

Warto dodać, że na realizację zadania Gra terenowa „Józef Piłsudski i Konstanty Laszczka – splot życiorysów w drodze do Niepodległości” Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” pozyskał dofinansowanie. Partnerami projektu byli: Gmina Dobre, Gminny Żłobek w Dobrem oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 4 w Dobrem. W galerii zdjęcia przedstawiające Organizatorów oraz Koalicjantów wydarzenia.