W dniu 06.08.2015 r. w wyniku przetargu nieograniczonego zakupiono fabrycznie nową koparko-ładowarkę Hidromek HMK 102B Alpha. Maszyna będzie wykonywała wszelkie prace ziemne związane z gospodarką komunalną w naszej gminie.

Przetarg na stronie BIP