Dane kontaktowe
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem
ul. Szkolna 3, 05-307 Dobre
tel. 25-757-10-10
e-mail: dobregimnazjum@op.pl
www.dobregimnazjum.republika.pl

Dyrektor : Grzegorz Gadomski

Dane o szkole
Liczba uczniów w szkole: 203
Liczba etatów pedagogicznych: 18,69
Liczba etatów pracowników administracji: 1
Liczba etatów obsługi: 6,8

Pozostałe informacje
Nauka odbywa się na jedną zmianę.
Zajęcia rozpoczynają się o 8:00, kończą o 15:20.
Zakończenie zajęć świetlicowych o 15:30.

Uczniowie do szkoły dojeżdżają korzystając z komunikacji publicznej. Część jest dowożona mikrobusem.

W szkole znajduje się 10 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala komputerowa i biblioteka z czytelnią.

Liczba wszystkich zajęć edukacyjnych wynosi 398. W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne.
Szkoła zapewnia korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.

Uczniowie uczęszczają na religię dwóch wyznań: Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Sytuacja kadrowa w szkole jest ustabilizowana.Szkoła zatrudnia 23 nauczycieli, w tym 15 na pełnym etacie z wykształceniem wyższym magisterskim i 1z licencjackim.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli przedstawiają się następująco: nauczyciel dyplomowany – 13, nauczyciel mianowany–5, nauczyciel kontraktowy –4 nauczyciel stażysta – 1

W ramach pracy pozalekcyjnej nauczyciele prowadzą kółka zainteresowań: matematyczne, SKS dla dziewcząt i chłopców, plastyczne, ekologiczno- biologiczne, SK PCK.