Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej powstało z woli grupy osób, którym nie wystarczała rola biernych obserwatorów i które chciały podjąć działania dla dobra swojej miejscowości i jej mieszkańców.

Towarzystwo nalazło siedzibę w gościnnych murach Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem, a jego członkowie postawili sobie jako zadania do realizacji : szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii miejscowości i gminy, wzbudzanie zamiłowania do historycznych poszukiwań i poszanowania pamiątek przeszłości, dbałość o podnoszenie estetyki otoczenia, działania na rzecz rozwoju kulturalnego i ochrony środowiska, promocję i rozwój sportu oraz inspirowanie wszelkich form aktywności społecznej. Te statutowe cele mają być realizowane poprzez: zbieranie dokumentów, opracowanie materiałów dotyczących przeszłości gminy oraz jej zasłużonych obywateli, gromadzenie pamiątek i eksponatów historycznych, opiekę nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej, pomoc w organizowaniu obchodów jubileuszowych, organizowanie konferencji, odczytów i zebrań naukowych, a także imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Ponadto podejmowane będą działania na rzecz propagowania dorobku kulturalnego gminy, pokazywania jej piękna i walorów turystycznych.

Z woli członków prezesem Towarzystwa został pan Jan Czerniawski, a jego zastępcą pani Anetta Bodecka. Funkcję sekretarza pełni pani Jadwiga Grzenda, a w skład Zarządu weszły panie: Mariola Chojecka, Zofia Michalska i Krystyna Uczyńska. Zgodnie ze statutem została powołana również komisja rewizyjna w kładzie: Ryszarda Kordalewska, Małgorzata Koseska i Czesława Rawska.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada własny Statut i konto bankowe.

Pierwsze spotkania poświęcone były ustaleniu planów działania i podziału zadań pomiędzy poszczególnych jej członków. Ponieważ jednak, obok pracy musi być też czas na rozrywkę, służącą integracji, Towarzystwo organizowało w styczniu 2005 roku niezwykle udany bal karnawałowy. Potem jednak przyszedł czas na zwyczajną pracę. Przed Świętami Wielkanocnymi, z inicjatywy wiceprezeski Anetty Bodeckiej, został ogłoszony konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Dzięki przychylności proboszcza parafii – Franciszka Rutkowskiego, wszystkie zgłoszone na konkurs palmy zostały zaprezentowane w kościele, podczas nabożeństw Niedzieli Palmowej. Poza konkursem pokazano też okazałą, czterometrową palmę, artystycznie wykonaną przez utalentowane członkinie Towarzystwa. W ramach bieżących zadań, we współpracy z biblioteką, została podjęta akcja czytania dzieciom, a panie: Anetta Bodecka, Małgorzata Koseska i Marianna Obrębska, wraz z grupą młodzieży, rozpoczęły inwentaryzację zabytków na terenie gminy. Towarzystwo zorganizowało także wystawę Dobre w fotografii będącą częścią ekspozycji „W chatach naszych przodków” z okazji 475. rocznicy nadania Dobremu praw miejskich. Sporządzono listę najstarszych mieszkańców gminy, a obecnie trwa zbiórka środków na zakup książek do biblioteki. Trwają też przygotowania do wydania pierwszego, pilotażowego numeru własnego czasopisma. Towarzystwo jest otwarte na wszelkie społeczne inicjatywy i zaprasza wszystkich, którzy chcieliby powiększyć grono przyjaciół Dobrego.