Stanowisko Imię i nazwisko
Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka
Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej Magdalena Kowalczyk
Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie Robert Reda
Kierownik Banku Spółdzielczego w Dobrem Marta Laskowska
Kustosz Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem Jadwiga Grzenda
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Mariola Chojecka
Dyrektor Gimnazjum w Dobrem Grzegorz Gadomski
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie Jolanta Jastrzębska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysokiego w Dropiu Stanisław Laszczka
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dobre Zdrowie” Jolanta Czerniawska
Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Henryka Łukasiak-Chądzyńska
Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rudzienku Grzegorz Koseski
Prezes Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolmech” w Dobrem Ryszard Szczurowski
Naczelnik Urzędu Pocztowego w Dobrem Wanda Rosa