Numer obwodu Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum Komisja otrzymała kart do głosowania Liczba osób Frekwencja
1 1156 801 89 5,11%
2 869 601 37
3 1075 751 53
4 755 499 28
5 957 651 39
SUMA 4812 3303 246