W związku z realizacją projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) informuję, że istnieje możliwość zapisywania się na listę rezerwową w celu uzyskania dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych.
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 70%, natomiast wkład własny w wysokości 30%.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Urzędzie Gminy  Dobre, pokój nr 21, tel. 25 7571190 w.36.

Zdjęcie: pexels.com