W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonego na rok 2019 w lipcu 2019 r. 8 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Dobre skorzystało z bezpłatnego letniego wypoczynku (kolonie profilaktyczne), który odbył siw dniach 22-31.07.2019 w miejscowości Rzucewo k.Gdańska. Natomiast w listopadzie 2019 roku dla 50 uczniów z klas 1-3 zorganizowano wyjazd na spektakl profilaktyczny pt. „Urodziny Baby Jagi”. Przedstawienie odbyło się w Mińsku Mazowieckim w auli Zespołu Szkół Budowlanych.
W miesiącu grudniu 2019 r. dla uczniów klas VII-VIII ze szkół terenu gminy Dobre zorganizowano konkurs profilaktyczny, w którym wzięło udział 37 uczniów w I etapie i 21 uczniów w II etapie. Konkurs miał formę testu wiedzowego pod hasłem „Nałogom mówimy nie”.