I N F O R M A C J A
25 lutego 2015 ROKU (CZWARTEK) w godz. 8:00 – 10:00
W URZĘDZIE GMINY DOBRE, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ INTERESANTÓW W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH RADCA PRAWNY.

USŁUGA JEST NIEODPŁATNA.