Wszyscy wiemy, jak ważne dla mieszkańców naszej gminy są drogi utwardzone. Gmina podejmuje inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej, chcąc stworzyć odpowiednie warunki i podnieść komfort życia mieszkańców. Na drogach gminnych w dalszym ciągu wykonywane są stabilizacje cementowe. Od kwietna b.r. systemem gospodarczym z udziałem mieszkańców poszczególnych miejscowości wybudowano ponad 5 km dróg betonowych. Stabilizacje wykonano na drogach: Osęczyzna – Rakówiec – Wólka Mlęcka- Gęsianka, Sołki – Makówiec Mały, Grabniak, Ruda Pniewnik, Rudzienko-Rudno, Rynia, Wólka Kobylańska, Radoszyna, Joanin. Drogi betonowe są drogami twardymi, które stanowią podbudowę pod nawierzchnie asfaltowe. Stabilizowanie dróg żwirowych cementem powoduje ograniczenie wydatków na utrzymanie tj. nie ponosimy kosztów na równanie równiarką, bądź dowóz żwiru.