Wójt Gminy informuje ,że Gmina Dobre otrzymała dotację w wysokości 89 573,22 zł na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobre.

Zakup nastąpi ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –  Funduszu Sprawiedliwości.

Doposażonych zostanie 6 jednostek OSP : Dobre,Rynia,Rudzienko,Poręby Nowe, Sołki , Mlęcin.