Dobre, dnia 04.06.2018r.

Informacja

 

Gmina Dobre realizuje obecnie zadanie „ Budowa ulicy Armii Krajowej – droga gminna nr 220342W w miejscowości Dobre, pow. miński, woj. Mazowieckie” za kwotę 2.988.736,79 zł.

Na w/w zadanie Gmina Dobre pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, czyli 1.356.497,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”