W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w miejscowościach Antonina 1000mb, Czarnocin 600mb oraz Głęboczyca 1000mb. Prace budowlane obejmowały swoim zakresem: roboty pomiarowe, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, uzupełnienie ubytków oraz zadołowań nawierzchni. W ramach zadania wykonano warstwy wyrównawcze na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej w przypadku konieczności nadania prawidłowego przekroju poprzecznego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Prace objęły także regulacje pionową studzienek dla urządzeń podziemnych-zawory wodociągowe.
Na zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 220305W w miejscowości Głęboczyca gmina Dobre, powiat miński”, uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 95.000,00 zł od Województwa Mazowieckiego.